حدیث رد شمس در فضیلت پیامبر(ص)

پرسش :

آیا نمی توان گفت: حدیث رد شمس بیانگر فضیلت پیامبر(ص) است نه حضرت علی(ع)؟پاسخ :

ظاهرا آنان كه اين سخن بر زبان و قلمشان رفته است ، نه در حادثه تأمّل كرده اند و نه در جملات نقل ها . در حديث «ردّ الشمس» ، پيامبر صلى الله عليه و آله به صراحت در دعا از على عليه السلام ياد مى كند و بازگشت خورشيد را براى اداى نماز او ، از خدا مى خواهد . پس اين فضيلت ، نبوى است كه به درخواست او انجام شده و علوى است ، چون براى على عليه السلام تحقّق يافته است .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت