تاريخ : یکشنبه 1394/9/22
کد خبر: 47274
« زندگی دوزخیان » بر گرفته از « کتاب بهشت و دوزخ از نگاه قرآن و حدیث » منتشر شد

« زندگی دوزخیان » بر گرفته از « کتاب بهشت و دوزخ از نگاه قرآن و حدیث » منتشر شد

کتاب « زندگی دوزخیان » بر گرفته از « کتاب بهشت و دوزخ از نگاه قرآن و حدیث » ، تألیف آیت الله محمدی ری شهری، توسط انتشارات دارالحدیث منتشر شد.

مؤلف با توجه به اهمیت موضوع بهشت و دوزخ، مستقلا به دو بحث مذکور می پردازد و  در مقدمه می نویسد:

دوزخ بیش از آن که کیفر انسان باشد، انتخاب او است. انتخابی بر پایه باطل گرایی و پوچ و بی هدف شمردن دستگاه آفرینش.

« ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار » « خدای ما! اینها را بیهوده نیافریدی! تو منزهی! ما را از عذاب آتش، حفظ فرما! ».

با هدف آشنایی عمیق تر خوانندگان گرامی با زندگی انسان در جهان آخرت، کتابی در سال ۱۳۸۹ ش با عنوان « بهشت و دوزخ از نگاه قرآن و حدیث » تقدیم شد. مفصّل و مبسوط بودن کتاب، زمینه ارائه دو گزیده از دو بخش یاد شده به صورت دو کتاب همراه و مستقل از یکدیگر را فراهم آورد. به دنبال انتشار گزیده بخش نخست با عنوان « زندگی بهشتیان »، هم اکنون گزیده بخش دوم نیز با نام « زندگی دوزخیان » فراهم آمده است.

کتاب « زندگی دوزخیان » با شمارگان ۱۰۰۰ ، قیمت ۵۵۰۰ ، توسط سازمان چاپ و نشر دارالحدیث منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :