تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 4741
نگاهی به مسئله امامت از نگاه مقام معظم رهبری

نگاهی به مسئله امامت از نگاه مقام معظم رهبری

مباحث امامت از نگاه معظم له، در دوماهنامه علمی ـ پژوهشی انديشه حوزه به تفصيل آمده است كه در اين گزارش به سرفصل های آن را معرفی می كنيم.

به گزارش راوی، در ابتدای اين پژوهش رهبر معظم انقلاب امامت را با عنوان چيستی و مفهوم امامت تشريح كرده است.
امام به معنای پيشوا و رهبر است. مفهوم رهبر با مفهوم رهنما فرق دارد. رهبر آن كسی است كه اگر جمعيتی را و امتی را به دنبال خود می كشاند، خود پيش قراول و طلايه دار آن حركت است. مفهوم حركت و پيش روی و پيش گامی در خطی كه مردم حركت می كنند در كلمه امام وجود دارد.
در بخش ديگری از اين پژوهش با عنوان ساختار اصل امامت می خوانيد: اصل امامت، در جهت گيری، هدف و نتيجه مندی دنباله ی نبوت است. امامت دنباله نبوت است. يعنی نبوت بدون امامت كامل نيست. دليل هم اين است كه برای انسان هميشه هدايت كننده لازم است . اگر اين هدايت در دوران ختم نبوت كه ديگر پيامبری نخواهد آمد فقط كتاب صامت يعنی قرآن باشد هر گروهی قرآن را به ميل خود تفسير می كند.
در ادامه اين پژوهش اين عناوين به چشم می خورد: لزوم شناخت امامان، استراتژی حركت امام، خصوصيات امامان، مناسبات و روابط امامان عليهم السلام با قدرت های فاسد، دوره های تاريخی امامت، امام مجتبی(ع) نگهبان تاريخی اسلام ناب، امام حسين(ع)، احياگر اسلام ناب، ميراث نبوی در تنظيم جامعه آرمانی، تحقق بخشيدن رسالت پيامبران.
پژوهش «نگاهی به مسئله امامت از نگاه مقام معظم رهبری» در شماره ۷۴ دوماهنامه انديشه حوزه ويژه امامت شناسی شماره ۲ به صاحب امتيازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و مدير مسوولی و سدبيری سيد مصباح عاملی زمستان ۱۳۸۷ درج و منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :