شورا در فتوا

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
مرکز آموزشی : مركز تربیت مدرس حوزه علمیه قم
سال دفاع : 1374

چکیده :

(۱)
شورا در فتوا

شهریارى، حمید

كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
مركز تربیت مدرّس حوزه علمیه قم
استاد راهنما: معرفت، محمّدهادى
استاد مشاور: حائرى، سیدكاظم
۱۳۷۴
۳۰۰ ص

یكى از مباحث مهم درباره مقام منیع و شامخ مرجعیت و فتواست كه در بلنداى تاریخ شیعه، چون دژى مستحكم، سر بر آسمان برافراشته تا پاسدارى از گوهر وحى و دیانت را برعهده گیرد. در این راستا، با مراجعه به كتبى به نام «رساله احكام» كه معروف و مشهور بین عام و خاصّ است، مى‏توان به آرا و دیدگاه‏هاى فقها و مراجع عصر كنونى دست یافت. در عصر ارتباطات، حتّى مى‏توان گفت كار از این هم راحت‏تر است و در وضع كنونى، تأثیر بسزایى در این امر نهاده است.
یكى از مسائلى كه بر اثر رشد روزافزون كمّى و كیفى حوزه‏هاى علمیه و پیشرفت وسائل ارتباط جمعى پدید آمده است، اختلاف فتوا بین مراجع و صاحبان فتواست، و این امر، مشكلاتى را براى امّت واحد اسلامى پدید آورده است.
این پایان‏نامه، جستارى در گفتار شهید مطهّرى در این باب است كه مى‏گوید اگر شوراى علمى در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به طور كامل، جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقّى و تكاملى كه در فقه پیدا مى‏شود، بسیارى از اختلاف فتواها از بین مى‏رود. نگارنده نیز پیرو این گفتار، در پایان‏نامه خود، براى بررسى این امر، ابتدا نگاهى مستقل به عنصر شورا و مفهوم آن از دیدگاه فقهى دارد و نحوه تحقّق شورا در امور مختلف و نیز موارد آن را در آیات و روایات، بررسى مى‏كند و سپس به ادلّه باب اجتهاد و تقلید پرداخته و ضمن اشاره‏اى اجمالى به تاریخچه بعضى مسائل، به سعه و ضیق آن ادلّه نسبت به مورد بحث، یعنى شورا در فتوا مى‏پردازد.
وى، همچنین صورت‏هاى مختلف این شورا را نیز مشخّص نموده و سعى بر آن دارد كه مقبولیت فقهى آن را ارزیابى كند. در این خلال، اشكالاتى را كه به این نظریه شده، مورد بررسى قرار داده و ادلّه‏اى كه دلالت بر نوعى الزام نسبت به تشكیل شوراى فقهى دارد، بررسى كرده است. از مباحثى كه در این پایان‏نامه مدّ نظر است، نحوه اداره شوراست كه در آن، چگونگى تشكیل شورا و اداره و ادامه كار آن را بررسى مى‏كند و از آن‏جا كه این امر مربوط به مسائل نسبتاً اجرایى طرح یاد شده و محتاج نظام‏مندى عملى حوزه‏هاى علمیه است، تنها به بحثى اجمالى و راهگشا در خاتمه اكتفا نموده است.
این پایان‏نامه، یك مقدّمه و سه فصل دارد. در مقدّمه، نگارنده، درباره ضرورت بحث و طرح موضوع و سؤالات اساسى درباره بحث و تفسیر واژه‏هاى كاربردى بحث كرده است.
در فصل اوّل با عنوان «شورا و مشورت»، در باب معناى لغوى و ریشه‏اى واژِه «شورى‏» در قرآن و روایات و نیز نقش شور و مشورت در بناى عقل، بحث شده است.
در فصل دوم، ادلّه اجتهاد و تقلید از آیات قرآن و روایات و دلیل عقل و بناى عقلا، استقصا و وجه استدلال توضیح داده شده است.
بحث در فصل سوم، مربوط به اختلاف فتاواست كه نگارنده، صورت‏هاى مختلف مسئله را مطرح كرده و درباره هر یك به بحث و بررسى پرداخته است.
صورت اوّل، صورت تساوى مجتهدان است كه خود، ادلّه‏اى در این زمینه دارد. صورت دوم، اعلمیت یك طرف است كه در این صورت، باید شرایط اعلمیت، تاریخچه بحث، ادلّه ترجیح قول اعلم از روایات و اجماع و بناى عقلا، مورد بررسى قرار گیرد. در خاتمه بحث نیز بحث ولایت و شورا در فتوا طرح شده و درباره پیشنهاد عملى در این زمینه و انتخاب اعضاى شورا و نحوه عملكرد و ارتباط آنها با ولایت، مطالبى آمده است.

کلیدواژگان :