نگاهی به امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه آیات و روایات

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى اراک
سال دفاع : 1375

چکیده :

(۱۰)
نگاهی به امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه آیات و روایات

محمدى، على‏محمد

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى اراک
استاد راهنما: کریمى، حسین
۱۳۷۵

مباحث این پایان ‏نامه عبارتند از: ضرورت شناخت ‏معروف و منکر و معناى آن دو، ملاک‌هاى شناخت‏ معروف و منکر، اهمیت این فریضه در لسان وحى و روایات و فقه اسلامى، نوع وجوب این فریضه، مهم‌ترین ‏خصوصیات آمر به معروف و ناهى از منکر، پیامدهاى ‏ترک این فریضه الهى از دیدگاه آیات و روایات.

کلیدواژگان :