ذکر نشدن نام اهل بیت(ع) در قرآن، دلالت بر تحریف

پرسش :

خداوند براى تكريم جايگاه اهل بيت(ع)، نام آنان را در كتب آسمانى پيشين برده است . با اين حال، چگونه ممكن است در قرآن - كه بر ساير كتب، برترى دارد - به نام آنان تصريح نكرده باشد؟پاسخ :

اشكال اساسى اين استدلال، این است که هيچ دليل روشنى براى اثبات اين مدّعا نيست كه نام اهل بيت(ع) به صراحت، در كتب آسمانى پيشين برده شده است.[۱]ثانياً بر فرض ياد شدن نام اهل بيت(ع) در كتاب هاى آسمانى پيشين، نمى توان به لزوم ذكر آن در قرآن حكم كرد؛ زيرا اين ذكر نام، قرآن را با خطر كنار گذاشته شدن، رو به رو مى ساخت ، در حالى كه آن كتاب ها با اين خطر، رو به رو نبوده اند.


[۱]ر. ك: تحريف ناپذيرى قرآن : ص ۲۱۱ - ۲۱۶.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت