تاريخ : پنج شنبه 1394/11/15
کد خبر: 49056

تتمه المنتهي، کتاب معتبر و مفید درباره زندگی ائمه معصومین

تتمه المنتهي (وقايع ايام خلفا )از «شیخ عباس قمی» و با ترجمه «غلامحسین انصاری» کتابی است که درسه بخش کلي به نکاتی قابل توجه درباره زندگی ائمه معصومین پرداخته است.

خبرگزاری شبستان :تتمه المنتهي (وقايع ايام خلفا )از شیخ عباس قمی و با ترجمه غلامحسین انصاری کتابی است که درسه بخش کلي که «ذکر خلفاي بني اميه»، «ذکر خلفاي بني عباس و نوادر ايام و سيرت ايشان» و مختصري از مقاتل الطالبين و تواريخ و فيات اعيان، مشاهير و معارف روزگار که در ايام ايشان واقع شده و کتاب «طبقات خلفا و اصحاب الائمه و علما و شعرا» تنظيم شده است.

در بخش اول اثر حاضر ضمن بررسي و شرح وقايع دوران خلفاي راشدين (ابوبکر و عمر و عثمان و حضرت علي (ع) به رويدادها و جنگهايي که در زمان علي (ع) رخ داده ، پرداخته شده و جنین بیان شده است که در زماني که عثمان کشته شد مردم بر بيعت امير المومنين (ع) اتفاق کردند پس از آن حضرت علی(ع) با وجود گرفتاريها، برمسند خلاف نشست و مدت خلافتش چهار سال و نُه ماه و چند روزي بود و در اکثر اين مدت با ناکثين وقاسطين و مارقين به قتال اشتغال داشت.

بخش دوم در خصوص ذکر خلفاي بني عباس و نوادر ايام و سيرت ايشان و مختصري از مقاتل الطالبين و تواريخ وفَيات اعيان، مشاهير و معارف روزگار که در ايام ايشان واقع شده، مي باشد.

چنانکه در این بخش عنوان می شود:«سفاح اولين خليفه عباسي است که خلافت او و رويدادهاي زمان او در اين بخش مطرح گرديده است. يکي از وقايع دوران او کشتارهاي زيادي از بني اميه بود که به دستور سفاح صورت گرفت: ابو العباس السفاح امر کرد که قبرهاي بني اميه را شکافتند و مردگان ايشان را از گور در آوردند و سوزانيدند. به دستور سفاح هر کس از بني اميه يافتند کشتند کسي سالم در نرفت جز اطفال شير خوار، و کساني که اندلس فرار کرده بودند پس کشتگان بني اميه را در راهها ريختند تا سگها ايشان را بخورند وهم پايمال مردم شدند. کتاب طبقات خلفاء و اصحاب ائمه و علما و شعراء آخرين بخش اين مجموعه را تشکيل مي دهد، که رويدادها و وقايع قرون اول تا سيزدهم در اين بخش فهرست و شرح شده است. خود نگارنده (شيخ عباس قمي (ره) ) در اين باره مي نويسد:

چون کتاب تتمه المنتهي في وقايع ايام الخلفاء مشتمل بود برمطالب کثيره که از جمله تعيين طبقات خلفا واصحاب ائمه وعلما وشعرا و غير هم باشد و دانستن طبقات خيلي مهم و لازم بود، لهذا داعي اين فهرست را براي آن کتاب نوشتم و چنان نگاشتم که خود آن بالاستقلال کتابي باشد در طبقات. لاجرم از بعد قتل مستعصم که سنه ۶۵۶ باشد که کتاب تتمه المنتهي تمام شد اضافه کردم بر فهرست او طبقات علما را تا زمان خودم و در ترجمه هر کدام مختصري از حال ايشان نوشتم . . . »

این کتاب که نگاه دقیقی درباره شخصیت های تاریخی به ما ارایه می دهد به ما می آموزد که چگونه دشمن را بشناسیم و از طرفیبا مطالعه این کتاب به حقانیت اهل بیت (ع) به ویژه امام حسین (ع) بیشتر پی می بریم و نکات مهمی را در این زمینه در می یابیم .

کتاب «تتمه المنتهي» را شرکت انتشارات چاپ و نشر بین الملل منتشر کرده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :