تاريخ : چهارشنبه 1394/11/28
کد خبر: 49265

« شیوه‌های مبارزه پیامبر(ص) با فرهنگ جاهلی » منتشر شد

کتاب « شیوه‌های مبارزه پیامبر(ص) با فرهنگ جاهلی » اثر دکتر ابراهیم فلاح و سیده صفیه میرحسینی، توسط بوستان کتاب منتشر شد.

در عصر حاضر که به رغم رشد فن‌آوری‌های بشری، زندگی انسانی دشوارتر شده است، نشر و تبیین معیارهای معنوی و انسانی رهبران الهی، درمانگر‌ راستین همهٔ نابسامانی‌هاست. بر این اساس، نگارندگان کوشیده‌اند مهم‌ترین شیوه‌های مبارزه پیامبر(ص) را با فرهنگ جاهلی نشان داده، و بیان دارند که پیامبر(ص) با درایت و هوشیاری و پشتکار و مدیریت صحیح و با الهام از قرآن کریم در مدت زمانی کوتاه تحول عظیم فرهنگی در جامعه آن روز ایجاد نمود، آگاهی و معرفت نسبت به شیوه‌های مبارزه پیامبر(ص) با فرهنگ جاهلی می‌تواند راه صحیح مبارزه با فرهنگ جاهلی مدرن جوامع کنونی را به همه انسان‌ها مخصوصاً مسلمانان نشان دهد و آنان را از سقوط در پرتگاه جهالت نجات دهد.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :