نظرخواهی درباره حضرت ابوطالب علیه السلام

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : سیدحسن افتخارزاده

سال / شماره پیاپی / صفحه 9ـ21

چکیده :

این گفتار که در پاسخ به پرسش‌های مرتبط با حضرت ابوطالب علیه السلام تدوین شده، به دو مبحث می‌پردازد: یکی آیات و روایاتی که مقامات و فضائل حضرت ابوطالب را نشان می‌دهد. ضمن این مبحث، به ایمان پدر حضرت ابراهیم علیه السلام نیز می‌پردازد. دوم انگیزة مخالفان از نسبت دادن موارد ناروا به ابوطالب علیه السلام.

کلیدواژه‌های مقاله :ابوطالب – مقامات؛ ابراهیم7 – ایمان پدران؛ ابوطالب – برخورد مخالفان.