شيخ جعفر نقدی و کتاب «مواهب الواهب فی فضائل أبی­ طالب(ع)»

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : محمدمهدی کرباسچی

سال / شماره پیاپی / صفحه 97ـ110

چکیده :

شیخ جعفر نقدی، محقق، و فقیه شیعی عراقی (1303-1370ق) آثار مکتوب بسیاری دارد. یکی از آن همه، کتاب «مواهب الواهب فی فضائل أبی‌طالب علیه السلام» است که به تاریخ زندگانی، فضائل، شخصیت و پاسخ شبهات وارده درباره ایمان وی می­پردازد. این مقاله به معرفی مؤلف و این کتاب وی که در سن 19 سالگی آن را تألیف کرده، پرداخته است.

کلیدواژه‌های مقاله :نقدی، جعفر؛ مواهب الواهب (کتاب)؛ ابوطالب- ایمان.