رساله اى در علوم قرآنى از حضرت على (ع) به روایت نعمانى

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد علوم قرآنى و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى كرج
سال دفاع : 1372

چکیده :

(۱۶)
رساله اى در علوم قرآنى از حضرت على (ع) به روایت نعمانى

داودى، حسن

كارشناسى ارشد علوم قرآنى و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى كرج
استاد راهنما: نصیریان، یدالله
۱۳۷۲

این پایان نامه در ترجمه و تحقیق و تنقیح و شرح روایتى مفصل درباره ى علوم قرآن است كه امام صادق (ع) از امیر مومنان على (ع) نقل فرموده است. این روایت با تفاوتهایى در چند اثر آمده كه از آن جمله تفسیر نعمانى است. این تفسیر در جلد ۹۰ بحارالانوار آمده است. مواردى كه نویسنده ى پایان نامه بر روى این تفسیر معمول كرده, بدین قراراند: ترجمه, شرح برخى از مطالب, بررسى اسناد آن و مقابله آن با نسخه هاى خطى.

کلیدواژگان :