تاريخ : شنبه 1394/12/22
کد خبر: 49898
مهدویت از نگاه شیعه و سنی در«دانشنامه امام مهدی »

مهدویت از نگاه شیعه و سنی در«دانشنامه امام مهدی »

دانشنامه امام مهدی مسائل مرتبط با موضوع مهدویت را با تکیه بر نصوص معتبر اسلامی بررسی کرده و افزون بر گردآورى متون معتبر تاریخى و حدیثى فریقین و آیات قرآن، پرسش هاى نسل معاصر در بارۀ مهدویت را هم پاسخ داده است.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» این کتاب که ازسوی پژوهشگاه قرآن و حدیث توسطحجت الاسلام عبدالهادی مسعودیترجمه وبه چاپ رسیده درهفدهمین همایش کتاب سال حوزه درگروه ترجمه به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.

هدف از نگارش این دانشنامه، تنها اثبات یک باور اسلامی از منظر پیروان اهل بیت نیست؛ بلکه افزون بر این، گشودنِ راهى است براى اتحاد پیروان همه ادیان، بلکه همه جهانیان، برای پاسخگویى به اصلى ترین نیاز بشر، یعنى حاكمیت عدالت در سراسر جهان. بر این اساس، دانشنامه امام مهدی مسائل مرتبط با موضوع مهدویت را با تکیه بر نصوص معتبر اسلامی بررسی کرده و افزون بر گردآورى متون معتبر تاریخى و حدیثى فریقین و آیات قرآن،پرسش هاى نسل معاصر در بارۀ مهدویت را هم پاسخ داده است.

پدیدآوران این اثر علمی، كوشیده اند با كاوش در متون كهن، براى هریک از پرسش های موجود در این زمینه، پاسخى مستند و منطقى بیابند و به نسل حاضر ارائه دهند. اینان برای ارائه نتایج این کوشش علمی خود و دسترسی به اهداف پیش رو، ساختار محتوایی این دانشنامه را در یک درامد، چهارده بخش و هفتاد فصل بنا کرده اند.

مراحل تحقیق و تدوین و ویژگیهای دانشنامه، رویکردهای پژوهشی در مهدویت نگاری، مهدویت از نگاه اهل سنت، منجی موعود در ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی، نا مهای منجی موعود در ادیان، مهدویت در نگاشته های مستشرقان و گزاره های اعتقادی و تاریخی مهدویت، برخی محورهایی است که در درامد این اثر بدانها پرداخته شده است.

زندگی و غیبت امام مهدی، سفیران امام مهدی، در غیبت صغرا، مدعیان مهدویت و وکالت، توقیعات امام مهدی ، دیدار با امام مهدی و کرامات آن حضرت، وظایف مردم در روزگار غیبت، دعا و توسل، زیارات، نشانه های ظهور امام مهدی، قیام امام مهدی و سیره حکومتی امام مهدی برخی عناوین بخش های این دانشنامه به شمار می روند.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :