تاريخ : شنبه 1395/1/14
کد خبر: 50061

گزیده « المحاسن » منتشر شد

گزیده کتاب « المحاسن »، تألیف احمد بن محمد بن خالد برقی، توسط مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث منتشر شد.

درباره برگزیده حاضر:

گزیده حاضر براساس نسخه تصحیح شده، به کوشش سیّد جلال الدّین حسینی، معروف به محدّث ارموی، تدوین یافته است. از مجموع ۲۷۰۵ حدیث موجود در این کتاب ، ۲۵۰ حدیث با معیار ذکر شده در «درآمد» انتخاب شده اند و براساس ساختار متن، کتاب، در یازده بخش اصلی تنظیم یافته است.

احادیث برگزیده، به دلیل به شمار آمدن « المحاسن » از منابع اصلی حدیث، مصدریابی نشده اند. همچنین چاپ های مختلف متن اصلی کتاب، فاقد ترجمه است. در این دفتر، سعی شده ترجمه احادیث برگزیده، برخوردار از نثر معیار باشد.

درباره کتاب « المحاسن »:

دانشمندان از بدو تألیف، به « المحاسن » توجه و نظر داشته اند. شیخ صدوق در ابتدای کتاب « من لایحضره الفقیه »، آن را یکی از مصادر عمده خود می شمارد. سبک نگارش « الخصال » نیز مانند کتاب « القرائن » از مجموعه « المحاسن » است.

« المحاسن » قبل از کتب اربعه حدیثی شیعه تدوین شده است. مهم ترین اثر برقی که گویا آثار وی نیز در ضمن آن بوده، همین کتاب مذکور می باشد. که مشتمل بر بیش از صد کتاب بوده که نام صد و بیست کتاب آن در مأخذ آمده است. این اثر در حقیقت دایرة المعارفی از آداب، سنن، سیره، تاریخ و ادب بوده است.

کتاب برگزیده « المحاسن » به شمارگان ۱۰۰۰ ، قیمت ۵۵۰۰ تومان ، تألیف احمد بن محمد بن خالد برقی ، توسط سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :