تاريخ : سه شنبه 1395/1/17
کد خبر: 50117
گزیده « تحف العقول » منتشر شد

گزیده « تحف العقول » منتشر شد

گزیده کتاب « تحف العقول » تألیف ابن شعبه حرّانی، با تدوین معاونت امور فرهنگی مؤسسه دارالحدیث منتشر شد.

گزیده حاضر، براساس نسخه تصحیح شده به کوشش استاد علی اکبر غفّاری تنظیم یافته است. از مجموع سخنان پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع)، جز امام دوازدهم، ومناجات خداوند با عیسی(ع) و موسی(ع) و سخنان عیسی(ع)، ۳۵۰۰فقره با معیار مورد اشاره در «درآمد»، انتخاب شده و بر اساس ساختار متن کتاب، در پانزده بخش تنظیم یافته است.

درباره کتاب:

تحف العقول، یکی از مهم ترین و زیباترین متون معارف اسلامی در موضوع آداب و اخلاق و پند و حِکم منقول از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) و نیز انبیای بزرگی چون موسی(ع) و عیسی(ع) است.

این کتاب از منابع حدیثی و فقهی متأخر مهمّی همچون: بحارالأنوار، وسائل الشیعه و الحدائق الناضره به شمار می آید.

علّامه مجلسی درباره این کتاب می گوید:

نظم و ترتیب آن، دلالت بر بلندی مرتبه مؤلّفش می کند و اکثر مطالب آن، در مواعظ و اصول ثابت شده ای است که در آنها نیازی به ذکر سند نیست.

مؤلّف این کتاب نفیس ابو محمّد، حسن بن علی بن حسین بن شعبه حرّانی – که گاهی به اختصار « ابن شعبه حرّانی » خوانده می شود – معاصر با  شیخ صدوق و از مفاخر شیعه در سده چهارم هجری است.

برگزیده « تحف العقول » با شمارگان ۱۰۰۰ ، قیمت ۵۵۰۰ تومان ، توسط سازمان چاپ و نشر مؤسسه دارالحدیث منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :