تاريخ : یکشنبه 1395/1/22
کد خبر: 50202

گزیده « غررالحکم و دررالکلم » منتشر شد

گزیده کتاب « غررالحکم و دررالکلم » ، تألیف عبدالواحدبن محمّد تمیمی آمِدی، توسط انتشارات دارالحدیث منتشر شد.

گزیده حاضر براساس نسخه تصحیح شده به کوشش میرجلال الدین محدّث أرمَوی تدوین یافته است. از مجموع ۱۱۰۵۰ حدیث موجود در این کتاب، ششصد حدیث براساس ساختار متن درچهارده بخش اصلی تنظیم شده است.

ویژگی های کتاب:

غررالحکم و دررالکلم، در بردارنده ۱۱۰۵۰سخن از سخنان کوتاه خداوندگار سخن، آموزگار بلاغت، امیرمؤمنان، علی بن ابی طالب علیه السلام است.

آمِدی، نه نخستین کسی است که مشام جان خویش را از گلستان سخنان امام علی علیه السلام عطرآگین ساخته، و نه آخرین آنها؛ بلکه پیشینه گردآوری حِکم علوی به دهه های نخستین تاریخ اسلام باز می گردد.

یکی از زوایای تاریک حیات آمِدی، شمار آثار و تألیفات اوست. جزغررالحکم، از دیگر آثار او از کتاب جواهرالکلام فی الحکم والأحکام نام برده شده است.

کتاب گزیده « غررالحکم و دررالکلم » تألیف عبدالواحدبن محمّد تمیمی آمِدی، با شمارگان ۱۰۰۰ ، قیمت ۶۵۰۰ ، توسط انتشارات دارالحدیث به چاپ رسیده است.گزیده حاضر براساس نسخه تصحیح شده به کوشش میرجلال الدین محدّث أرمَوی تدوین یافته است. از مجموع ۱۱۰۵۰ حدیث موجود در این کتاب، ششصد حدیث براساس ساختار متن درچهارده بخش اصلی تنظیم شده است.

ویژگی های کتاب:

غررالحکم و دررالکلم، در بردارنده ۱۱۰۵۰سخن از سخنان کوتاه خداوندگار سخن، آموزگار بلاغت، امیرمؤمنان، علی بن ابی طالب علیه السلام است.

آمِدی، نه نخستین کسی است که مشام جان خویش را از گلستان سخنان امام علی علیه السلام عطرآگین ساخته، و نه آخرین آنها؛ بلکه پیشینه گردآوری حِکم علوی به دهه های نخستین تاریخ اسلام باز می گردد.

یکی از زوایای تاریک حیات آمِدی، شمار آثار و تألیفات اوست. جزغررالحکم، از دیگر آثار او از کتاب جواهرالکلام فی الحکم والأحکام نام برده شده است.

کتاب گزیده « غررالحکم و دررالکلم » تألیف عبدالواحدبن محمّد تمیمی آمِدی، با شمارگان ۱۰۰۰ ، قیمت ۶۵۰۰ ، توسط انتشارات دارالحدیث به چاپ رسیده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :