تاريخ : دوشنبه 1395/1/23
کد خبر: 50214

گزیده « مشکاة الأنوار فی غررالأخبار » منتشر شد

گزیده کتاب « مشکاة الأنوار فی غررالأخبار »، تألیف علی بن حسن طبرسی، توسط انتشارات دارالحدیث منتشر شد.

گزیده حاضر،براساس نسخه تصحیح شده به کوشش آقای مهدی هوشمند تنظیم یافته است. در این مجموعه، ۳۵۰ حدیث در ذیل ده بخش اصلی کتاب و موضوعات فرعی برای شناخت بهتر متون حدیثی و پدید آورندگان آنها می باشد.

درباره کتاب:

مجموعه ای نفیس از احادیث پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) در ده باب که عبارتند از:

باب اول: در ایمان، اسلام و آنچه مربوط به آن است.

باب دوم: در ذکر شیعه و احوال، علامات و آداب ایشان.

باب سوم: در افعال نیک و صفات برگزیده و مانند آن.

باب چهارم: درآداب معاشرت با مردم و امور مرتبط به آن.

باب پنجم: در مکارم اخلاق و مانند آن.

باب ششم: در عیوب نفس، جهاد با نفس و توصیف عقل و قلب.

باب هفتم: درباره سختی ها و صواب هایی که خداوند وعده داده، ونیز درباره مرگ.

باب هشتم: درباره صفات نهی شده و آنچه مربوط به آنهاست.

باب نهم: در ذکر مواعظ.

باب دهم: در متفرّقات.

کتاب برگزیده « مشکاة الأنوار فی غررالأخبار » ، تألیف علی بن حسن طبرسی، با شمارگان ۱۰۰۰ ، قیمت۶۵۰۰ تومان، توسط انتشارات دارالحدیث برای عموم علاقه مندان به کتب حدیثی و روایی منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :