عنوان کتاب : فهرست نسخه هاى خطى کتابخانه تخصصى مرکز تحقیقات دار الحدیث
پديدآورنده : علی صدرایی خویی
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1384
تعداد صفحه : 447
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

فهرست نسخه هاى خطى کتابخانه تخصصى مرکز تحقیقات دار الحدیث

در این مجموعه، ۳۸۶ نسخه خطى کتابخانه تخصصى حدیث در دار الحدیث معرفى شده است. فهرست حاضر، بر اساس روش ترکیبى (الفبایى ـ موضوعى) در ذیل هشت موضوع تنظیم یافته اند: قرآن و علوم قرآن، حدیث و علوم حدیث، تاریخ و فضائل اهل بیت(ع)، ادبیات عربى و فارسى و ترکى، فقه و اصول فقه، علوم عقلى (کلام و اعتقادات، فلسفه و منطق، اخلاق و عرفان)، علوم دیگر (پزشکى، تاریخ و جغرافیا، ریاضیات و نجوم، علوم غریبه، هنر و غیره) و مجموعه ها.

پس از آن، عنوان ها به صورت الفبایى در ذیل هر موضوع، معرفى شده اند. هر عنوان کتاب، در دو بخش (کتاب شناسى و نسخه شناسى) معرفى گردیده و در صورت تعدّد نسخه ها، به ترتیب اهمیت در ذیل عنوان کتاب، درج شده اند.

جلدهای بعدی این اثر چاپ نشد.