تاريخ : پنج شنبه 1395/2/9
کد خبر: 50570

گزیده « إرشاد القلوب » به پیشخوان کتابفروشی ها رسید

کتاب برگزیده « إرشاد القلوب »، تألیف حسن بن ابی الحسن محمّد دیلمی، توسط انتشارات دارالحدیث منتشر شد.

برگزیده حاضر، براساس نسخه تصحیح شده و به کوشش آقای سیّدهاشم میلانی تنظیم یافته است. در این مجموعه، ۲۵۰ حدیث در ذیل سی موضوع از موضوعات کتاب برای پیشبرد شناخت بهتر و درک حدیثی انتخاب شده است.

آثار مؤلّف:

۱.أربعون حدیثا

۲.غررالحکم و دررالآثار فی مناقب الأئمّه الأطهارعلیهم السلام

۳.أعلام الدّین فی صفات المؤمنین

۴.إرشاد القلوب إلی الصواب المنجی من عمل به من ألیم العقاب

درباره کتاب:

کتاب « إرشاد القلوب » در دو مجلّد تدوین شده است. جلد اوّل آن در پنجاه و پنج باب، شامل مجموعه ای ارزشمند از نصایح و سخنان سودمند از بزرگان دین و ائمّه اطهارعلیهم السلام در موضوعات مختلف است.

جلد دوّم کتاب که به فضائل، مناقب و برخی اخبار و روایات مربوط به سیره و زندگی امیرمؤمنان علی علیه السلام اختصاص دارد، شامل چهار باب با این موضوعات است: فضائل آن حضرت ، برخی قضایای مربوط به آن حضرت، ویک باب در صفات و نشانه های دشمنان آن حضرت.

برگزیده « إرشاد القلوب » با شمارگان ۱۰۰۰ ، قیمت ۶۵۰۰ تومان، توسط انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :