تاريخ : سه شنبه 1395/2/14
کد خبر: 50623

فرهنگ نامه « نماز جماعت » تألیف آیت الله ری شهری منتشر شد

کتاب فرهنگ نامه « نماز جماعت » تألیف آیت الله ری شهری توسط انتشارات دارالحدیث منتشر شد

نماز جماعت، یکی از بارزترین عرصه هایی است که تشکّل هر روزه مسلمانان و نزدیک شدن دل هایشان در پرتو یاد خدای سبحان در آن جلوه گر می شود.

در همین راستا و به منظور ترغیب هر چه بیشتر میلمانان به نماز جماعت، در احادیث اسلامی از آثار، برکات و پاداش های مهم آن سخن به میان آمده، و نسبت به ترک بدون عذر آن، هشدار داده شده است که با اندکی دقت و تأمل در این احادیث، حکمت آن همه تأکید و تشویق روشن می شود.

این کتاب برگرفته از هفت فصل می باشد که به ترتیب چنین می باشد:

فصل یکم: تشریع نماز جماعت

فصل دوّم: اهمیت دادن به نماز جماعت

فصل سوّم: برکات نماز جماعت

فصل چهارم: مسجد و نماز جماعت

فصل پنجم: امامت جماعت

فصل ششم: آن چه شایسته است امام جماعت رعایت کند

فصل هفتم: آن چه شایسته است مأموم رعایت کند

کتاب فرهنگ نامه « نماز جماعت » تألیف آیت الله ری شهری ، با شمارگان ۱۰۰۰ ، بهای ۴۰۰۰ تومان ، توسط انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :