چهارشنبه 1393/2/17
مدت: 18 دقیقه

ابـلیـسیـان (11)استكبار از نگاه قرآن و حديث ()

011 ـ روش استضعاف فرهنگی شيوه‌اي برای مستكبران(۲)

نخستین صفت از صفات رذیله كه در داستان انبیاء الهی در آغاز آفرینش به چشم می خورد و ریشه تمام بد بختی ها و صفات زشت انسانی است استكبار می باشد.پس ضرورت شناخت استكبار و اهداف شوم آن با بهره گیری از قرآن و حدیث موضوع كلی برنامه ابلیسیان انتخاب شده است و حجت الاسلام والمسلمین احمد غلامعلی ( معاون پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث) به این مقوله می پردازند.

  • 011 ـ روش استضعاف فرهنگی شيوه اي برای مستكبران (دانلود)