چهارشنبه 1393/2/31
مدت: 19 دقیقه

ابـلیـسیـان (13)استكبار از نگاه قرآن و حديث ()

013 ـ استفاده از غفلت ها و حركت تدريجی از شيوه های استكبار

نخستین صفت از صفات رذیله كه در داستان انبیاء الهی در آغاز آفرینش به چشم می خورد و ریشه تمام بد بختی ها و صفات زشت انسانی است استكبار می باشد.پس ضرورت شناخت استكبار و اهداف شوم آن با بهره گیری از قرآن و حدیث موضوع كلی برنامه ابلیسیان انتخاب شده است و حجت الاسلام والمسلمین احمد غلامعلی ( معاون پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث) به این مقوله می پردازند.

  • 013 ـ استفاده از غفلت ها و حركت تدريجی از شيوه های (دانلود)