چهارشنبه 1393/3/7
مدت: 19 دقیقه

ابـلیـسیـان (14)استكبار از نگاه قرآن و حديث ()

014 ـ شيوه تدريجی، كوچك نمودن گناه و تغيير دادن روحيه از شيوه های استكبار

نخستین صفت از صفات رذیله كه در داستان انبیاء الهی در آغاز آفرینش به چشم می خورد و ریشه تمام بد بختی ها و صفات زشت انسانی است استكبار می باشد.پس ضرورت شناخت استكبار و اهداف شوم آن با بهره گیری از قرآن و حدیث موضوع كلی برنامه ابلیسیان انتخاب شده است و حجت الاسلام والمسلمین احمد غلامعلی ( معاون پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث) به این مقوله می پردازند.

  • 014 ـ شيوه تدريجی، كوچك نمودن گناه و تغيير دادن رو (دانلود)