نتيجه بررسى آيات بلوغ

پرسش :

به طور کلی قرآن کریم در باره بلوغ چه می گوید؟پاسخ :

با تأمّل در آياتى كه موضوع «بلوغ» در آنها مطرح شده است ، مى توان به اين نتايج دست يافت كه :

۱ . در قرآن ، فرقى ميان بلوغ دختر و پسر گذاشته نشده است .

۲ . در قرآن ، سنّ خاصّى براى بلوغ مطرح نشده؛ بلكه بر علائم و نشانه هاى طبيعى آن (مانند : بلوغ جنسى و رشد عقلى) تكيه شده است .

۳ . كاربرد واژه «بلوغ» در قرآن ، در همه جا به يك معنا نيست؛ بلكه گاه به معناى بلوغ جنسى ، گاه به معناى بلوغ حقوقى ، و گاه به معناى بلوغ مديريتى است .

۴ . در قرآن كريم، «بلوغ جنسى» تنها مبدأ يك حكم تكليفى شناخته شده و آن ، «وجوب استيذان براى ورود به اتاق استراحت پدر و مادر» است .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت