تاريخ : سه شنبه 1395/2/21
کد خبر: 50849

« جوان، ازدواج و شادکامی » منتشر شد

کتاب « جوان، ازدواج و شادکامی » تألیف گروه نویسندگان «حدیث زندگی» به همّت انتشارات دارالحدیث منتشر شد.

کتاب « جوان، ازدواج و شادکامی »، در بردارنده چهارده مقاله، به قلم نویسندگان مختلف است که از شماره های گوناگون حدیث زندگی، انتخاب شده اند و به خاطر یکی بودن موضوع آنها یا داشتن ارتباط موضوعی، در کنار هم قرار گرفته اند.

از فهرست کتاب « جوان، ازدواج و شادکامی » می توان به موضوعات زیر اشاره کرد:

و خداوند، حوّا را آفرید

چرا و چگونه عاشق می شویم؟

انتخاب برتر، زندگی بهتر

همسرگزینی و رضایت از زندگی

ازدواج و مزاج

سختگیری نکردن در انتخاب همسر

جوانان و دوران نامزدی

ازدواج، تداوم نسل ها و ثبات اجتماعی

نگاهی دیگر به ازدواج فامیلی

زمینه ها و روش های تفاهم در زندگی مشترک

پدیده فرار از ازدواج

آسیب های اجتماعی و بحران ازدواج

خانواده ناپایدار، خانه عنکبوت

ازدواج در « کتاب مقدّس »

کتاب « جوان، ازدواج و شادکامی » ، با شمارگان ۱۰۰۰ ، بهای ۷۵۰۰ تومان ، توسط انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :