تاريخ : دوشنبه 1388/6/16
کد خبر: 5090
جلد ششم از مجموعه «مكاتيب‌الائمه(ع)» منتشر شد

جلد ششم از مجموعه «مكاتيب‌الائمه(ع)» منتشر شد

ششمين جلد از مجموعه مكاتيب‌الائمه(ع)، ويژه آثار امام علی بن محمد الهادی(ع) و امام حسن بن علی العسكری(ع) اثر مرحوم آيت‌الله احمدی ميانجی به همت مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحديث چاپ و روانه بازار نشر شد.

به گزارش راوی، ششمين جلد از مجموعه مكاتيب‌الائمه، ويژه آثار امام علی بن محمد الهادی(ع) و امام حسن بن علی العسكری(ع) نوشته آيت‌الله «علی احمدی ميانجی» با تحقيق «مجتبی فرجی» روانه بازار نشر شد.
در كتاب آمده است: حديث حكايت‌گر گفتار، كردار و تأييد معصومان است. در بيشتر موارد معنای حديث، بيان كلمات شفاهی معصومان(ع) پنداشته می‌شود، حال آن كه آثار نوشتاری ائمه اطهار(ع) هم كم نيستند. آن‌ها احاديثی هستند كه به عنوان مكاتبه شناخته می‌شوند. مجموعه اين مكاتبه‌ها می‌تواند منبع مهمی برای اسناد علمی و تاريخی باشد. نگاشته‌های هر امام حكايت از زمينه‌ها و شرايط سياسی، فرهنگی عصر آن امام دارد. نيازهای عصر امام، ديدگاه‌های فقهی و كلامی، حوادث تاريخی و بسياری مطالب ديگر از اين دست را می‌توان از مطالعه دقيق اين نگاشته‌ها بازشناسی كرد.
مرحوم آيت‌الله احمدی ميانجی ساليانی پيش كتاب مكاتيب الرسول(ص) را نگاشت و پس از آن نگارش مكاتيب الائمه(ع) را آغاز كرد. مجموعه دست نوشته‌های آن مرحوم پس از درگذشت ايشان به مركز تحقيقات دارالحديث سپرده شد. پژوهشگران دارالحديث به تكميل اين اثر ارزنده پرداختند و مجموعه مكاتيب الائمه(ع) را آماده نشر كردند.
نويسنده اين كتاب در موارد بسياری برای تبيين شرايط نگارش نامه‌هايی كه مخاطب خاص دارند، به شرح حال مخاطبان پرداخته است. در تكميل اين گونه اطلاعات، كوشش شده تا مواردی درباره همه كسانی كه نقشی در نامه مورد نظر دارند، ارايه شود. تنظيم موضوعی نگاشته‌ها و در مواردی تنظيم تاريخ آن‌ها از جمله فعاليت‌های تكميلی اين اثر بوده است.
جلد اول تا چهارم اين مجموعه كه پيشتر انتشار يافته است، به مكاتيب حضرت علی(ع) و امامان اول تا هفتم اختصاص داشت.
همچنين، پنجمين جلد از مجموعه مكاتيب‌الائمه(ع)، ويژه آثار امام علی بن موسی الرضا(ع) و امام محمدبن علی الجواد(ع) چندی پيش منتشر شد.

يادآور می‌شود، چاپ اول جلد ششم مكاتيب الائمه(ع) به قلم علی احمدی ميانجی با تحقيق مجتبی فرجی به زبان عربی به همت سازمان چاپ و نشر دارالحديث در شمارگان ۴۰۰ نسخه، با۴۵۵ صفحه در قطع وزيری به قيمت ۶۰۰۰ تومان روانه بازار نشر شده است.

به گزارش راوی، ششمين جلد از مجموعه مكاتيب‌الائمه، ويژه آثار امام علی بن محمد الهادی(ع) و امام حسن بن علی العسكری(ع) نوشته آيت‌الله «علی احمدی ميانجی» با تحقيق «مجتبی فرجی» روانه بازار نشر شد.
در كتاب آمده است: حديث حكايت‌گر گفتار، كردار و تأييد معصومان است. در بيشتر موارد معنای حديث، بيان كلمات شفاهی معصومان(ع) پنداشته می‌شود، حال آن كه آثار نوشتاری ائمه اطهار(ع) هم كم نيستند. آن‌ها احاديثی هستند كه به عنوان مكاتبه شناخته می‌شوند. مجموعه اين مكاتبه‌ها می‌تواند منبع مهمی برای اسناد علمی و تاريخی باشد. نگاشته‌های هر امام حكايت از زمينه‌ها و شرايط سياسی، فرهنگی عصر آن امام دارد. نيازهای عصر امام، ديدگاه‌های فقهی و كلامی، حوادث تاريخی و بسياری مطالب ديگر از اين دست را می‌توان از مطالعه دقيق اين نگاشته‌ها بازشناسی كرد.
مرحوم آيت‌الله احمدی ميانجی ساليانی پيش كتاب مكاتيب الرسول(ص) را نگاشت و پس از آن نگارش مكاتيب الائمه(ع) را آغاز كرد. مجموعه دست نوشته‌های آن مرحوم پس از درگذشت ايشان به مركز تحقيقات دارالحديث سپرده شد. پژوهشگران دارالحديث به تكميل اين اثر ارزنده پرداختند و مجموعه مكاتيب الائمه(ع) را آماده نشر كردند.
نويسنده اين كتاب در موارد بسياری برای تبيين شرايط نگارش نامه‌هايی كه مخاطب خاص دارند، به شرح حال مخاطبان پرداخته است. در تكميل اين گونه اطلاعات، كوشش شده تا مواردی درباره همه كسانی كه نقشی در نامه مورد نظر دارند، ارايه شود. تنظيم موضوعی نگاشته‌ها و در مواردی تنظيم تاريخ آن‌ها از جمله فعاليت‌های تكميلی اين اثر بوده است.
جلد اول تا چهارم اين مجموعه كه پيشتر انتشار يافته است، به مكاتيب حضرت علی(ع) و امامان اول تا هفتم اختصاص داشت.
همچنين، پنجمين جلد از مجموعه مكاتيب‌الائمه(ع)، ويژه آثار امام علی بن موسی الرضا(ع) و امام محمدبن علی الجواد(ع) چندی پيش منتشر شد.

يادآور می‌شود، چاپ اول جلد ششم مكاتيب الائمه(ع) به قلم علی احمدی ميانجی با تحقيق مجتبی فرجی به زبان عربی به همت سازمان چاپ و نشر دارالحديث در شمارگان ۴۰۰ نسخه، با۴۵۵ صفحه در قطع وزيری به قيمت ۶۰۰۰ تومان روانه بازار نشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :