تاريخ : دوشنبه 1388/6/16
کد خبر: 5091
جلد هفتم از مجموعه «مكاتيب ‌الائمه(ع)» منتشر شد

جلد هفتم از مجموعه «مكاتيب ‌الائمه(ع)» منتشر شد

هفتمين جلد از مجموعه مكاتيب‌ الائمه(ع) ويژه آثار امام ابی القاسم المهدی(ع) اثر مرحوم آيت‌الله «احمدی ميانجی» به همت مؤسسه علمی ــ فرهنگی دارالحديث چاپ و روانه بازار نشر شد.

به گزارش راوی، هفتمين جلد از مجموعه مكاتيب ‌الائمه(ع) ويژه آثار امام ابی القاسم المهدی(ع)، نوشته آيت‌الله «علی احمدی ميانجی» با تحقيق «مجتبی فرجی» روانه بازار نشر شد.
در اين كتاب آمده است: حديث حكايت‌گر گفتار، كردار و تأييد معصومان است، در بيشتر موارد معنای حديث، بيان كلمات شفاهی معصومان(ع) پنداشته می‌شود، حال آنكه آثار نوشتاری ائمه اطهار(ع) هم كم نيستند؛ آن‌ها احاديثی هستند كه به‌عنوان مكاتبه شناخته می‌شوند، مجموعه اين مكاتبه‌ها می‌تواند منبع مهمی برای اسناد علمی و تاريخی باشد، نگاشته‌های هر امام حكايت از زمينه‌ها و شرايط سياسی، فرهنگی عصر آن امام دارد. نيازهای عصر امام، ديدگاه‌های فقهی و كلامی، حوادث تاريخی و بسياری مطالب ديگر از اين دست را می‌توان از مطالعه دقيق اين نگاشته‌ها بازشناسی كرد.
يادآوری می‌شود، مرحوم آيت‌الله احمدی ميانجی ساليانی پيش كتاب مكاتيب الرسول(ص) را نگاشت و پس از آن نگارش مكاتيب الائمه(ع) را آغاز كرد، مجموعه دست نوشته‌های آن مرحوم پس از درگذشت ايشان به مركز تحقيقات دارالحديث سپرده شد، پژوهشگران دارالحديث به تكميل اين اثر ارزنده پرداختند و مجموعه مكاتيب الائمه(ع) را آماده نشر كردند.
نويسنده اين كتاب درباره بسياری برای تبيين شرايط نگارش نامه‌هايی كه مخاطب خاص دارند، به شرح حال مخاطبان پرداخته است. در تكميل اين گونه اطلاعات، كوشش شده تا مواردی درباره همه كسانی كه نقشی در نامه مورد نظر دارند، ارايه شود. تنظيم موضوعی نگاشته‌ها و در مواردی تنظيم تاريخ آن‌ها از جمله فعاليت‌های تكميلی اين اثر بوده است.
جلد اول تا چهارم اين مجموعه كه پيشتر انتشار يافته است، به مكاتيب حضرت علی(ع) و امامان اول تا هفتم اختصاص داشت؛ همچنين، پنجمين جلد از مجموعه مكاتيب‌ الائمه(ع)، ويژه آثار امام علی بن موسی الرضا(ع) و امام محمدبن علی الجواد(ع) و ششمين جلد ويژه آثار امام علی بن محمد الهادی(ع) و امام حسن بن علی العسكری(ع)چندی پيش منتشر شد.

يادآور می‌شود، چاپ اول جلد هفتم مكاتيب الائمه(ع) به قلم علی احمدی ميانجی با تحقيق مجتبی فرجی به زبان عربی به همت سازمان چاپ و نشر دارالحديث در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، با ۴۹۵ صفحه و با جلد سخت و در قطع وزيری به قيمت ۶۰۰۰ تومان روانه بازار نشر شد.

به گزارش راوی، هفتمين جلد از مجموعه مكاتيب ‌الائمه(ع) ويژه آثار امام ابی القاسم المهدی(ع)، نوشته آيت‌الله «علی احمدی ميانجی» با تحقيق «مجتبی فرجی» روانه بازار نشر شد.
در اين كتاب آمده است: حديث حكايت‌گر گفتار، كردار و تأييد معصومان است، در بيشتر موارد معنای حديث، بيان كلمات شفاهی معصومان(ع) پنداشته می‌شود، حال آنكه آثار نوشتاری ائمه اطهار(ع) هم كم نيستند؛ آن‌ها احاديثی هستند كه به‌عنوان مكاتبه شناخته می‌شوند، مجموعه اين مكاتبه‌ها می‌تواند منبع مهمی برای اسناد علمی و تاريخی باشد، نگاشته‌های هر امام حكايت از زمينه‌ها و شرايط سياسی، فرهنگی عصر آن امام دارد. نيازهای عصر امام، ديدگاه‌های فقهی و كلامی، حوادث تاريخی و بسياری مطالب ديگر از اين دست را می‌توان از مطالعه دقيق اين نگاشته‌ها بازشناسی كرد.
يادآوری می‌شود، مرحوم آيت‌الله احمدی ميانجی ساليانی پيش كتاب مكاتيب الرسول(ص) را نگاشت و پس از آن نگارش مكاتيب الائمه(ع) را آغاز كرد، مجموعه دست نوشته‌های آن مرحوم پس از درگذشت ايشان به مركز تحقيقات دارالحديث سپرده شد، پژوهشگران دارالحديث به تكميل اين اثر ارزنده پرداختند و مجموعه مكاتيب الائمه(ع) را آماده نشر كردند.
نويسنده اين كتاب درباره بسياری برای تبيين شرايط نگارش نامه‌هايی كه مخاطب خاص دارند، به شرح حال مخاطبان پرداخته است. در تكميل اين گونه اطلاعات، كوشش شده تا مواردی درباره همه كسانی كه نقشی در نامه مورد نظر دارند، ارايه شود. تنظيم موضوعی نگاشته‌ها و در مواردی تنظيم تاريخ آن‌ها از جمله فعاليت‌های تكميلی اين اثر بوده است.
جلد اول تا چهارم اين مجموعه كه پيشتر انتشار يافته است، به مكاتيب حضرت علی(ع) و امامان اول تا هفتم اختصاص داشت؛ همچنين، پنجمين جلد از مجموعه مكاتيب‌ الائمه(ع)، ويژه آثار امام علی بن موسی الرضا(ع) و امام محمدبن علی الجواد(ع) و ششمين جلد ويژه آثار امام علی بن محمد الهادی(ع) و امام حسن بن علی العسكری(ع)چندی پيش منتشر شد.

يادآور می‌شود، چاپ اول جلد هفتم مكاتيب الائمه(ع) به قلم علی احمدی ميانجی با تحقيق مجتبی فرجی به زبان عربی به همت سازمان چاپ و نشر دارالحديث در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، با ۴۹۵ صفحه و با جلد سخت و در قطع وزيری به قيمت ۶۰۰۰ تومان روانه بازار نشر شد.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :