ویژگی‌ها و مصداق روح‌القدس در قرآن و حدیث

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : کاوس روحی برندق
پديدآورنده : علی حاجی خانی
پديدآورنده : علی بیدسرخی

سال / شماره پیاپی / صفحه 5-26

چکیده :

در قرآن کریم و روایات اهل‌بیت: از حقیقتی به نام «روح‌القدس» سخن رفته است. مفسّران و شارحان حدیث، هرکدام بر اساس استدلال‌های مختلف، دیدگاه‌های متعددی پیرامون ویژگی ‌ها و مصادیق آن بیان داشته‌اند. مقالۀ حاضر با هدف بررسی این دیدگاه­ها و نمایاندن دیدگاه جامع پیرامون مصداق روح‌القدس در آیات و روایات و آثار بهره­مندی از آن به نگارش درآمده و به این نتیجه دست یافته است که روح‌القدس در آیات و روایات بر دو مصداق: جبرئیل امین(علیه السلام) و روح قدسی انبیا و معصومان: اطلاق شده است که در صورت مصداق اول، فرشته اعظم خدای متعال و نازل‌کنندۀ قرآن بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)است و در صورت دوم، مرتبه‌ای از مراتب روح انسانی است که مبدأ علم، عصمت و انجام معجزات در انبیا و معصومان(علیهم السلام) است.

کلیدواژه‌های مقاله :روح‌القدس - جبرئیل - مراتب روح انسانی - قرآن - حدیث