23 فروردین

۲۳ فروردین
روز دندان پزشک
شرح مناسبت:
به منظور گسترش و پیشرفت خدمات درمانى و بهداشتى دهان و دندان در مناطق محروم كشور و روستاها، مجلس شوراى اسلامى در ۲۳ فروردین ۱۳۶۰، قانون تربیت بهداشت كاران دهان و دندان را تصویب كرد. در این قانون، مجلس، وزارت بهداشت و درمان را موظف نمود كه داوطلبانى را براى تربیت در این دوره، جذب كند و پس از دادن آموزش هاى لازم، با مدرك فوق دیپلم، آنان را در مناطق محروم به خدمت گمارَد تا از این طریق، ضمن ارائه خدمات اولیه، از شیوع بیمارى هاى دهان و دندان جلوگیرى نموده و اصل پیشگیرى را مورد نظر قرار دهند. از آن پس و به پیشنهاد جامعه اسلامى دندان پزشكان، روز ۲۳ فروردین به عنوان روز دندانپزشكى نامگذارى گردید.
منبع: مركز پژوهشهای صدا و سیما
آیات و روایات:
روز دندان پزشک
پیامبر خدا صلى الله علیه وآله:
نَزَلَ جَبرَئیلُ علیه السلام عَلَی بِالخِلالِ.
جبرئیل، بر من به [پیام وحیانى درباره ] خلال، نازل شد.
الكافی، ج ۶، ص ۳۷۶، ح ۱
پیامبر خدا صلى الله علیه وآله:
یا حَبَّذَا المُتَخَلِّلونَ مِنَ الطَّعامِ! إنَّهُ لَیسَ أشَدُّ عَلَى المَلَكِ مِن بَقِیةٍ تَبقى مِنَ الفَمِ مِن أثَرِ الطَّعامِ.
خوشا به حال آنان كه از غذا، خلال مى كنند!
الفردوس، ج ۵، ص ۳۰۰، ح ۸۲۴۸
پیامبر خدا صلى الله علیه وآله:
تَركُ الخِلالِ وَهنٌ لِلأَسنانِ.
وا گذاشتن خلال، مایه سستى دندان هاست.
جامع الأحادیث للقمّی، ص ۶۵
پیامبر خدا صلى الله علیه وآله:
تَخَلَّلوا عَلى أثَرِ الطَّعامِ، وتَمَضمَضوا؛ فَإِنَّهُ مَصَحَّةٌ لِلنّابِ وَالنّاجِذِ.
در پىِ غذا، خلال كنید و آب در دهان بچرخانید؛ چرا كه مایه سلامت دندان هاى نیش و آسیاست.
الفردوس، ج ۲، ص ۵۴، ح ۲۳۰۷
پیامبر خدا صلى الله علیه وآله:
تَخَلَّلوا؛ فَإِنَّهُ ینَقِّی الفَمَ ومَصلَحَةٌ لِلِّثَةِ.
خلال كنید؛ چرا كه دهان را تمیز مى كند و مایه سلامت لثه است.
الكافی، ج ۶، ص ۳۷۶، ح ۵
امام رضا علیه السلام:
تشُربُ الماءِ البارِدِ عَقیبَ الشَّی ءِ الحارِّ وعَقیبَ الحَلاوَةِ؛ یذهَبُ بِالأَسنانِ.
نوشیدن آب سرد در پىِ چیزهاى گرم و نیز در پىِ شیرینى، دندان ها را از میان مى برد
طبّ الإمام الرضا علیه السلام، ص ۲۹