گونه‌های مواجهه اهل‌بیت علیهم السلام با روایات سایر فرق اسلامی

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : رسول محمد جعفری

سال / شماره پیاپی / صفحه 27-51

چکیده :

بعد از رحلت پیامبر صلوات الله علیه جریان‌های فکری و کلامی متعدد شکل گرفتند. چهار فرقه خوارج، مرجئه، معتزله و اهل حدیث، از مهم‌ترین این جریان‌ها بودند. از جمله منابع عقاید آنها روایات نبوی صلوات الله علیه بود. این روایات گاه به تحریف لفظی و تبیین ناصواب مبتلا شدند و گاه به وضع گرفتار آمدند. اهل‌بیت: در مواجهه با چنین روایاتی که مستمسک عقاید جریان‌های فکری و کلامی بود، به مواجهه پرداختند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم گاه مواضع تحریف روایات را برمی‌نمودند، گاه با تبیین صحیح روایات، سوء برداشت‌ها را می‌زدودند و گاه با استناد به ادله عقلی و نقلی، جعلی بودن حدیث را نشان می‌دادند.

کلیدواژه‌های مقاله :روایات کلامی؛ اهل‌بیت؛ فرقه‌ها