بررسی تطبیقی خلیفة اللهی انسان در اهم تفاسیر فریقین

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : زینب صفری پور
پديدآورنده : رضا رستمی زاده

سال / شماره پیاپی / صفحه 123-142

چکیده :

این پژوهش عهده‌دار بررسی تطبیقی اهم نظرات برخی مفسران شیعه و اهل سنت درباره خلیفة اللهی انسان است. شفاف‌ترین آیه در این زمینه، آیه سی‌ام سوره مبارکه بقره است. خلیفة اللهی انسان همان جانشینی آدمی در زمین است که نشانه برترین موجودات و واسطه فیض میان خالق و مخلوق است. این مقام شایسته افرادی است که با اختیار عاشقانه خود بتوانند مُظهر اسمای الهی شوند که خداوند آنان را به مقام خلیفة اللهی منصوب می‌نماید.
مفسران فریقین به خلافت الهی انسان کامل، هم از جهت تشریعی و هم از جهت تکوینی اذعان دارند. مفسران در بیان مصادیق خلیفة الله با یکدیگر اختلاف نظر دارند. اهل سنت پیامبران الهی را جانشینان خداوند می‌دانند اما شیعه علاوه بر پیامبران الهی ائمه معصوم: را نیز جانشینان و خلفای الهی ذکر می‌نمایند.

کلیدواژه‌های مقاله :انسان؛ تفسیر؛ خلیفة الله؛ سنی؛ شیعه