جایگاه حدیثی احمد بن ابی‌زاهر و درون‌مایه‌های روایات وی

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : سید مصطفی مطهری

سال / شماره پیاپی / صفحه 143-160

چکیده :

احمد ابن ابی‌زاهر از عالمان متقدم امامیه و از چهره‌های حدیثی مدرسه قم است که دارای نگارش‌هایی با رویکرد حدیثی ـ کلامی است. اگر چه حجم اطلاعات و روایات بر جای مانده از وی اندک است و کتاب‌های او در اختیار ما نیست، با این همه گردآوری مجموعه روایاتش از منابع متقدم شیعی می‌تواند به بازیابی بخشی از میراث‌ علمی او منجر شود. در پژوهش حاضر تلاش شده تا محتوای کتابی از ابی‌زاهر با عنوان «صفة الرسل و الأنبیاء و الصالحین» بازسازی شود. شواهد گوناگونی همانند نقل به مضمون و یا نقل به اسانید دیگر در منابع شیعی، حاکی از صحتِ حداقل بخشِ بر جای مانده از روایات وی می‌باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :ابن ابی‌زاهر؛ روایات کلامی؛ امامت؛ بازیابی مصادر کهن