مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : الحیاة
پديدآورنده : علی حکیمی
پديدآورنده : محمد حکیمی
پديدآورنده : محمد رضا حکیمی
محل نشر : تهران
ناشر : دفتر نشر فرهنگ اسلامی
نوبت چاپ : هفتم
تاریخ انتشار : 1371
تعداد جلد : 12
تعداد صفحه : 428 + 476 + 480 + 492 + 510 + 520
شمارگان : 3000
قطع : وزیری
زبان : عربی با ترجمه فارسی
نوع جلد : گالینگور
جستجو در Lib.ir

الحیاة

الحیاة، موسوعه ای است اعتقادی ـ اقتصادی که با بهره گیری از آیات و روایات و به منظور ارائه روش زندگی سالم و ساختن جامعه اسلامی بر مبنای عدالت، تدوین و تنظیم شده است.

الحیاة، موسوعه ای است اعتقادی ـ اقتصادی که با بهره گیری از آیات و روایات و به منظور ارائه روش زندگی سالم و ساختن جامعه اسلامی بر مبنای عدالت، تدوین و تنظیم شده است. کتاب، به منظور ارائه دیدگاه اسلام در باره پاره ای از مباحث اسلامی تدوین و در هر بحثی، نخست آیات مربوط و سپس روایات نقل شده از معصومان، آورده شده است. آن گاه نویسندگان به مناسبت موضوع، تحلیلی را بر اساس آیات و روایات ارائه داده اند. در پاره ای موارد، دیدگاه های برخی از فقها و صاحب نظران نیز، در کتاب نقل شده است.

الحیاة، در دوازده باب و پنجاه فصل تنظیم شده و باب های آن عبارت اند از:

معرفت، عقیده، عمل، امتیازات ایدئولوژی الاهی، اصول رسالت های پیامبران، قرآن، رهبران راستین، دانشمندان، حکومت، حاکم اسلامی، اقتصاد اسلامی و اصول آن.

از جلد دوم تا چهارم الحیاة به مباحث اقتصاد اسلامی پرداخته شده که در نوع خود بی نظیر است و دغدغه مؤلفان در این بخش به روشنی بیان شده است. مباحثی در باره مال، طاغوت اقتصادی و اقتصاد طاغوتی، نظام سرمایه داری رفاهی، محدودیت مالکیت، گنج اندوزی، مصرف، اسراف، اعتدال در معاش، فقر و مواجهه اسلام با آن، غنا، اقتصاد و اخلاق، برابری، قسط، کار و کارگری، کشاورزی، دامداری، صنعت، متخصصان، بیع و تجارت، ربا، احتکار، انفاق، تکفل اجتماعی، نیازهای عمومی، اموال عمومی، زکات، مسئولیت های حکومت در برابر اموال، توازن اقتصادی و احسان، عنوان های مباحث اقتصادی کتاب است.

این کتاب از سوی احمد آرام به فارسی ترجمه شده است.

کتاب جلد ۱۲ «الحیاة» شامل ۶ فصل است؛ که در ادامه مجلدات پیشین نگاشته شده است.

اولین فصل (باب ۳۴) : اخلاق و اصول کلی آن : شامل اخلاق بازرگانی، کارفرمایی، مدیریت، کارگری و کارمندی، قضاوت، عالم، مرجع، جوانمردی و ... .

فصل دوم (باب ۳۵) : سلوک شرعی و روش های آن؛ اهمیت جهاد با نفس و عقلانیت و قصد و قربت و تقوا و ... .

فصل سوم (باب ۳۶) : قوانین الهی در جامعه و تاریخ .

چهارمین فصل (باب ۳۷) : پایداری و مقاومت .

فصل پنجم (باب ۳۸) : آینده تاریخ و انتظار آن : ارزش انتظار و آینده نگری، آزمون و آزمایش، عدالت اجتماعیِ فراگیر، تکامل موجودیت اجتماعی انسان، حکومت راستین دینی و اجتماع حق مدار .

فصل ششم (باب ۳۹) : بنیادی بودن احکام اسلامی در بیست بخش : پرهیز از کمک به ستمگران، نکوهش ستایش ستمگران و تبهکاران، همنشینی با شایستگان، نیک شمردن نیکی، عوامل اصلی خوبی ها و بدی ها، تفکر در سراسر آفرینش و ...

آخرین فصل (باب ۴۰) : ارتباط انداموار احکام اسلامی ، پیوند دین با شناخت، عمل، اجتماع، مسولیت های اجتماعی، تعهدهای خانوادگی، سیاست، عدالت اجتماعی، جهاد، اخلاق، بهداشت، اقتصاد، حج و قضاوت .