نقد و بررسی شبهه‌ی دقت وصف و غرابت تصویر در نهج‌البلاغه

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : علی حاجی خانی
پديدآورنده : علی بیدسرخی

سال / شماره پیاپی / صفحه 95-113

چکیده :

یکی از شبهاتی که توسط برخی تشکیک کنندگان درباره‌ی نهج‌البلاغه مطرح گردیده است، شبهه‌ی وجود دقت وصف و غرابت در تصویر در خطبه‌های 155، 165 و 185 مربوط به توصیف خفّاش، طاووس، مورچه و ملخ می باشد، به نحوی که در این خصوص بیان داشته‌اند در آثار اولیه­ی عربی و اسلامی ‌هیچ‌گونه اثری از وجود دقت وصف و غرابت در تصویر وجود نداشته و این­گونه توصیفات از طریق ترجمه‌ی کتاب­­های یونانی، فارسی ونظیر آن به زبان عربی رایج گردیده است و بر این مبنا مدعی جعل این خطبه‌ها توسط سید رضی (ره) شده­‌اند. مقاله‌ی پیش‌رو درصدد است ضمن تحلیل محتوایی خطبه‌های مذکور، با ذکر توصیفات دقیق در آیات قرآن کریم و احادیث رسول خدا (ص) و بیان شواهدی از وجود دقت وصف در ادبیات جاهلی و مقارنت کلامی بین آنها و خطبه‌های مذکور ،بی­اساس بودن شبهه مذکور را اثبات نماید.

کلیدواژه‌های مقاله :نهج‌البلاغه؛ دقت وصف؛ غرابت تصویر؛ شبهه