عنوان کتاب : هنر رضايت از زندگى
پديدآورنده : عباس پسندیده
محل نشر : قم
ناشر : دفتر نشر معارف
نوبت چاپ : نهم
تاریخ انتشار : 1390
تعداد صفحه : 181
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

هنر رضايت از زندگى

با توجه به جايگاه مهمى که مهارت «رضامندى از زندگى» در رسيدن به تکامل معنوى دارد، اولياى دين، آموزه هاى فراوانى را در اين زمينه به پيروان خود آموخته اند. اين بخش از آموزه هاى دين، کمتر مورد توجه واقع شده اند. بر همين اساس، واحد «حديث و علوم روان شناختى» پژوهشکده علوم و معارف حديث، تحقيق در زمينه اين موضوع را در دستور کار قرار داد و در سال ۱۳۸۴، چاپ نخست کتاب رضايت از زندگى انجام شد. با توجه به موضوع کتاب و نياز جوانان به آن، نهاد نمايندگى مقام معظّم رهبرى در دانشگاه ها، خواستار تلخيص و ساده سازى اين اثر شد که این امر، مورد موافقت پژوهشکده قرار گرفت. بدین صورت، این کتاب که سرّ (مهارت) رضايت از زندگى را از ديدگاه دين بررسى مى کند، به نسل جوان تقديم شد.

مطالب کتاب در سه بخش سامان یافته است: باورهای رضامندی؛ زمینه های رضامندی؛ مهارت های مقابله با تنیدگی.

پيش گفتار

زندگى ، در انديشه دينى ، مزرعه آخرت و خاستگاه كمال اُخروى است .گروهى به غلط ، دين را «زندگى ستيز» مى دانند و گروهى به اشتباه ، «زندگى پرست» مى شوند و ممكن است آنانى كه از تفكر زندگى ستيزى فاصله مى گيرند ، به دامان زندگى پرستى در افتند . دين ، نه زندگى ستيز است و نه زندگى پرست ؛ بلكه زندگى را بستر تكامل و مقدّمه آخرت مى داند . لذا يكى از نيازهاى زندگى موفق ، برخوردارى از «هنر رضايت از زندگى» است . كسى كه از زندگى خود رضايت نداشته باشد ، امكان موفقيت در هيچ سطحى از زندگى دنيوى و اخروى را ندارد . خوش بختانه و البته بر خلاف تصور موجود ، دين ، «رضايت از زندگى» را به رسميت شناخته و براى تأمين آن ، آموزه هاى فراوانى دارد كه يا ديده نشده اند و يا به درستى فهم نشده اند .

به جهت جايگاه مهمى كه مهارت «رضامندى از زندگى» در رسيدن به تكامل معنوى دارد ، اولياى دين ، آموزه هاى فراوانى در اين زمينه به پيروان خود آموخته اند . رسول خدا صلى الله عليه و آله در كنار تعاليم قدسى و ملكوتى خود ، مهارت هاى زندگى را به پيروان خود و حتى كسانى همانند امام على عليه السلام و ابوذر غفارى مى آموزد . امام على عليه السلام نيز مهارت هاى زندگى را به ياران خود مى آموختند . روش ديگر پيشوايان معصوم ما نيز همين گونه بوده است . حتى فراتر از اين ، در خلال اين كتاب ، خواهيد ديد كه قرآن كريم نيز در اين زمينه آموزه هاى مهمى دارد . بنا بر اين ، مى توان گفت كه يكى از دغدغه هاى دين ، رضامندى از زندگى است و يكى از رسالت هاى آن ، آموزش مهارت هاى زندگى كردن به پيروان خويش است .

متأسفانه اين بخش از آموزه هاى دين ، كمتر مورد توجه واقع شده اند يا اصلاً مورد توجه قرار نگرفته اند . بر همين اساس ، واحد «حديث و علوم روان شناختى» پژوهشكده علوم و معارف حديث ، تحقيق در زمينه اين موضوع را در دستور كار قرار داد و در سال ۱۳۸۴ چاپ نخست كتاب رضايت از زندگى منتشر شد كه مورد استقبال فراوان علاقه مندان قرار گرفت ، به گونه اى كه در سال ۱۳۸۷ چاپ ششم آن ، وارد بازار نشر شد .

با توجه به موضوع كتاب و نياز جوانان به آن ، نهاد نمايندگى مقام معظّم رهبرى در دانشگاه ها ، درخواست تلخيص و ساده سازى اين اثر را داشت كه مورد موافقت پژوهشكده قرار گرفت . اثر حاضر كه سرّ (مهارت) رضايت از زندگى را از ديدگاه دينْ بررسى مى كند ، به نسل جوان و دانشجويان عزيز ، تقديم مى شود . اين اثر ، خالى از نقص نيست ؛ اما بى ترديد ، نشان دهنده قابليت دين در پاسخگويى به نيازهاى زندگى و تأمين رضامندى است .

از عموم خوانندگان محترم درخواست مى كنيم كه اين واحد را از آرا و نظرات خود ، آگاه سازند .

واحد حديث و علوم روان شناختى

پژوهشكده علوم و معارف حديث