پیامبر(ص) و نشستن پس از سجده دوم

پرسش :

آیا پیامبر(ص) پس از سجده دوم می نشست؟پاسخ :

فقهاى شيعه در ركعاتى كه فاقد تشهّدند، نشستن پس از سر برداشتن از سجده دوم را ، كه اصطلاحاً «جلسه استراحت» مى نامند ، به استناد رواياتى از امامان اهل بيت عليهم السلام ، واجب و يا لازم الاحتياط مى دانند.[۱]آموزه ها و سنّت هاى اهل بيت عليهم السلام ، از مطمئن ترين راه هاى كشف آموزه ها و سيره رسول خدا(ص) هستند . بنا بر اين ، با توجّه به تأكيد امامان اهل بيت عليهم السلام بر جلسه استراحت ، مى توان نماز پيامبر(ص) را مشتمل بر اين جزء به شمار آورد. جالب ، اين كه اهل سنّت ، خود روايت كرده اند كه پيامبر خدا(ص) در نمازش، جلسه استراحت را رعايت مى كرده ؛[۲]ليكن در عين حال ، غالب فقيهانشان بِدان فتوا نداده، و در نتيجه بعد از سجده دوم، بدون مكث بر مى خيزند.


[۱]ر . ك : العروة الوثقى : ج ۲ ص ۵۷۶ .

[۲]ر . ك : ج ۱ / ح ۵۹۴ .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت