عنوان کتاب : شادی و شادکامی از دیدگاه اسلام
پديدآورنده : سید مهدی خطیب
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1394
تعداد صفحه : 150
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

شادی و شادکامی از دیدگاه اسلام

این اثر، درآمدی بر شادی از دیدگاه اسلام با رویکرد روان شناسی مثبت گرا است تا جایگاه فرح و سرور از دیدگاه اسلام و اثر آنها بر شادکامی و نیز عوامل آنها روشن شود. در بخش نخست کتاب، موضوع شادی در آموزه های قرآنی و روایی پیگیری می شود و در بخش دوم، موضوع نشاط با تکیه بر آیات و روایات بررسی می گردد. برخی از موضوعات مطرح شده در کتاب عبارت اند از: منابع و موانع شادی؛ سیاحت و تفریح؛ شادی بخشی به دیگران؛ نشاط از منظر روان شناسان؛ عوامل سستی و پیامدهای آن.

مقدّمه

بخش مهمّی از آموزه های اسلامی، در بر دارندۀ پایه های روان شناختی خاصّ خودند. اگر موادّ علمیِ این آموزه ها در پژوهش های دقیق، استخراج و سپس طبقه بندی شوند، می توان به پایه گذاری دانشی مبتنی بر متون دینی امیدوار بود. تا پیش از این، سخن گفتن از آموزه های اسلامی، موعظه به شمار می رفت و پژوهش در آنها به نوعی، کار غیر علمی قلمداد می شد؛ امّا رویکرد کلّی روان شناسی به دین و مذهب، و رویکرد روان شناسی مثبت گرا به آموزه های اخلاقی ادیان، این روند را تغییر داد و در سایۀ آن، دانش روان شناسی، قابلیت یافت تا بُعد روان شناختی ادیان را نیز درک کند.

گروه روان شناسی اسلامیِ «دار الحدیث»، براساس رسالت خود (تبیین روان شناختی آموزه های اسلامی)، در صدد است که معارف روان شناختی متون دینی (قرآن و حدیث) را بدون کپی برداری از تحقیقات روان شناختی استخراج و به جامعۀ علمی عرضه نماید. در این نوشتار، موضوع «شادی» با رویکردِ روان شناسی مثبت گرا و در چارچوب شادکامی، پژوهش گردید تا جایگاه فرح و سرور، از دیدگاه اسلام و اثر آنها بر شادکامی و نیز عوامل آنها روشن گردد. پژوهشگر این نوشتار، جناب حجّة الإسلام آقای سیّد مهدی خطیب، ضمن آن که عالمانه و دقیق، به بحث پرداخته، تلاش نموده است تا روش بررسی خود را نیز تا حدودی بیان نماید.

از پژوهشگر محترم و همچنین از جناب آقای دکتر محمود گلزاری که ارزیابی این پژوهش را بر عهده داشته اند، صمیمانه سپاس گزاریم. از عموم پژوهشگران و اساتید محترم درخواست می کنیم که با ارائۀ نظارت و راه نمایی های خود، این گروه را در انجام مسئولیتش یاری دهند.

گروه روان شناسی اسلامی

پژوهشکدۀ اخلاق و علوم رفتاری

دار الحدیث