بررسی مدح علوی در دیوان " بلون الغار بلون الغدیر" اثر معروف عبدالمجید

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : مهین حاجی زاده
پديدآورنده : مسعود باوان پوری

سال / شماره پیاپی / صفحه 139-159

چکیده :

ادبیات از جمله عوامل اساسی در تبلیغ و اشاعه هر دین و آیینی به شمار می‌رود، و ادیبان در هر عصر و دوره‌ای، گاه برای ابراز باورهای دینی و اعتقادی خود از قلم، بیان، عاطفه، احساس و قدرت خیال خود کمک گرفته‌ا‌ند، ازهمین روست که می‌توان میان ادبیات و دین پیوندی قائل شد. شعر شیعی نیز یکی از شاخه های مهم و بارز ادبیات به شمار می‌آید که از زمان پیدایش آن یعنی صدر اسلام تا به امروز، نقش مهمی در تعبیر و بیان احساسات شاعران نسبت به عقاید مهم مرتبط با شیعه، ایفا نموده است. حضرت علی(ع) یکی از بزرگ‌ترین شخصیت‌هایی است که شاعران و نویسندگان در هر عصر و زمانی و نیز به هر زبان و گویشی به مدح یا رثای ایشان پرداخته‌اند. معروف عبدالمجید، شاعر معاصر مصری، پس از پذیرش مکتب تشیع، اکثر دیوان خویش را به مدح و رثای ائمه‌ی اطهار(علیهم السلام) اختصاص داده است. امام علی(ع) بیشترین سهم را در این دیوان داراست. شاعر ضمن اشاره به مقام و منزلت امام علی (ع)، به مسائلی مانند شجاعت و حماسه‌های ایشان، غدیر خم، طلب شفاعت از ایشان و شهادتشان اشاره نموده است. پژوهش حاضر می‌کوشد با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی ضمن معرفی شخصیت شاعر، مدح علوی را در دیوان وی مورد بررسی و تبیین قرار دهد.

کلیدواژه‌های مقاله :امام علی(ع)؛ مدح؛ معروف عبدالمجید؛ دیوان "بلون الغار بلون الغدیر"