نشریه الکترونیکی کتاب و سنت

آدرس پایگاه : ksem.ir
وابسته به : دانشگاه قرآن و حدیث
زبان : فارسی، انگلیسی
ایمیل : journal@qhu.ac.ir

نشریۀ الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث برای ایجاد بستر مناسب برای بازتاب تلاش‌های پژوهشی دانشجویان و دانش‌پژوهان در علوم تخصّصی قرآن و حدیث و پروراندن استعدادهای نهفته در این حوزه فعالیت خود را آغاز کرده است.

مطالب و بخش‌های پایگاه:

فایل‌ها و فرم‌ها
مرور : شماره جاری، بر اساس نویسنده، بر اساس کلید واژه
درباره‌ی نشریه : پرسش ها، معرفی، پایگاه ها، پیوندها، فرآیند داوری
راهنما : راهنمای نویسنده، راهنمای داور
فهرست شماره ها
هیئت تحریریه
اشتراک نشریه
ثبت نام نویسنده
ارسال مقاله
تماس با ما