فواید نشانه هاى ظهور

پرسش :

بیان نشانه های ظهور چه فوایدی دارد؟پاسخ :

شناخت علائم ظهور، از آن جهت داراى اهميت است كه كاركردها و فوايد مختلفى را براى مؤمنان در بر دارد. به جهت همين كاركردهاست كه اهل بيت عليهم السلام به تبيين علائم براى شيعيان اهميت داده اند و شناخت اين نشانه ها را براى آنان لازم دانسته اند. مهم ترين كاركردهاى شناخت اين علائم عبارت اند از:

شناخت حق

ظهور امام مهدى(ع) و آغاز انقلاب مهدوى ، ناگهانى و يكباره است . شناخت اين قيام و تميز دادن آن از واقعه هاى مشابه ، امرى مهم و در خور توجّه است ؛ زيرا آينده فردى و اجتماعى مؤمنان، با آن گره خورده است . انكار اين جريان، ممكن است به انكار معرفت امام حقْ منجر شود كه بدفرجامى آدمى را در پى دارد .

روشن است كه اطمينان بخشى به مؤمنان در باره حقيقت قيام و انقلاب مهدوى، به لوازم و مقدماتى نيازمند است . تبيين علائم ظهور و معرفى آن به شيعيان - بويژه متديّنان و فرهيختگان - يكى از اين مقدّمات و لوازم است كه سبب آگاهى و بصيرت آنان در شناخت حقّانيت قيام مهدى خواهد شد.

شناسايى مدّعيان باطل

در طول تاريخ براى گروهى از افرادى كه در پى منافع شخصى و گروهى بوده اند، استفاده از مقدّسات، امرى رايج بوده است . اين افراد با سوء نيت و گروهى نيز با نيّت اصلاح وضعيت نابسامان موجود در دوره خود ، از عنوان قيام و انقلاب امام مهدى(ع) سوء استفاده كرده و به ناحق، ادّعاى مهدويت خويش را مطرح كرده اند .

اگر چه حقيقت اين افراد براى عالمان و فرهيختگان مشخص بوده و هست، ولى امكان فريب خوردن بسيارى از افراد ساده دل نيز با توجّه به روح زلال و صاف آنها ، وجود دارد .

بيان علائم ظهور در كلمات ائمّه اطهار عليهم السلام و جمع آورى آن در متون روايى ، يكى از راه هايى است كه امكان شناسايى مهدى واقعى را از مدّعيان دروغين و غير اصيل، فراهم مى كند .

برپايه تحقيقات انجام شده، شمار فراوانى مهدى دروغين در طول تاريخ بيش از هزار ساله غيبت شناسايى شده اند[۱]كه هيچ يك همراه با علائم معرفى شده از ناحيه پيامبر صلى اللّه عليه و آله و امامان عليهم السلام نبوده است .

از اين رو ، اين علائم به شناخت مدّعيان دروغين و ناراستىِ ادّعاى آنان، كمك كرده است .


[۱]ر . ك : ج ۴ ص ۷ (بخش چهارم / فصل چهارم / مدّعيان دروغين) .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت