مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : نسیم حدیث
پديدآورنده : عبد الهادی مسعودی
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1389
تعداد صفحه : 356
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

نسیم حدیث

در این مجموعه، مقالاتی است که مؤلف با هدف طرح موضوعاتی که به گونه ای مهارت های زندگی شمرده می شود و برای بهبود سبک زندگی شایستة توجه است، به رشته تحریر درآورده است.

در این مجموعه، مقالاتی است که مؤلف با هدف طرح موضوعاتی که به گونه ای مهارت های زندگی شمرده می شود و برای بهبود سبک زندگی شایستة توجه است، به رشته تحریر درآورده است.

دست مایه این نوشته ها، حدیث است که ده مقاله بخش نخست را سامان داده اند. این بخش که «زندگی حدیثی» نام دارد، شامل مقاله هایی درباره زیبایی، آراستگی، آرامش، شادی، خوشبختی، امید، ارتباط جمعی و نیز خانوادگی و مصلحت و منفعت است.

در هـشت مقـاله بخش دوم با عنـوان «اخلاق حدیثی»، گفتار و کردار معصومان(ع) سرمایه اصلی نگرش به مسائل

اخلاقی بوده است. سرآغاز این بخش، مقاله «خلق عظیم» برآمده از شرح ده حدیث اخلاقی حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) است و سپس مسائلی مانند وظایف اخلاقی حاجیان، عُجب و خودشیفتگی، کرامت انسان، گفتگو و مناظره، نفاق و دورویی، چگونگی تحمل مصیبت و مهار تنیدگی حاصل از آن در مقالات این بخش مورد بررسی قرار گرفته است.

رشته ها و گرایش های مرتبط: علوم حدیث، علوم قرآن و حدیث.

پيش گفتار

بهره گيرى از آموزه هاى دينى در زندگى امروز ، نيازمند نگاه ژرف به گفتار و رفتار پيشوايان دين ، در كنار آيات هدايتگر قرآن است . به كارگيرى متون قرآنى و حديثى به عنوان سرمايه هايى بس گرانبها ، مى تواند ديدگاه دين را درباره مسائل و دغدغه هاى نسل كنونى ، به ما بنماياند و چراغ فروزان هدايت در رهجويى به سعادت جاويدان باشد .

آنچه در اين مجموعه ، گرد آمده نوشته هايى كوتاه و بس خُرد در طول سالهاى همكارى اين جانب با مجله هايى مانند حديث زندگى و نيز برخى همايش هاى داخلى است . مجله حديث زندگى در سالهاى ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ براى جوانان منتشر مى شد و در هر شماره ، يك موضوع را از جهات گوناگون به بحث مى نهاد. موضوعاتى كه به گونه اى ، مهارت هاى زندگى شمرده مى شود و براى بهتر زيستن ، شايسته توجه و عنايت بيشترى هستند.

دستمايه اين نوشته ها ، حديث است كه ده مقاله بخش نخست را سامان داده اند . اين بخش با نام «زندگى حديثى» شامل مقاله هايى درباره زيبايى ، آراستگى ، آرامش ، شادى ، خوشبختى ، اميد ، ارتباط اجتماعى و نيز خانوادگى و مصلحت و منفعت است . در پايان نيز مقاله اى كوچك و منتشر نشده در باره نماز امام على عليه السلام آمده است.

در هشت مقاله بخش دوم ـ اخلاق حديثى ـ گفتار و كردار معصومان عليهم السلام ، سرمايه اصلى نگرش به مسائل اخلاقى بوده است . مسائلى مانند وظايف اخلاقى حاجيان ، عُجب و خودشيفتگى ، كرامت انسان ، گفتگو و مناظره ، نفاق و دورويى ، چگونگى تحمل مصيبت و مهار تنيدگى حاصل از آن .

سرآغاز اين بخش ، مقاله «خلق عظيم» برآمده از شرح ده حديث اخلاقى حضرت عبدالعظيم حسنى عليه السلام است .

اميد است كه اين جمع پريشان ، در خاطر خوانندگان عزيز گرامى آيد و بهره اى معنوى عايد اين بنده نيازمند نمايد. اشكال و خدشه عزيزان فرهيخته را چراغ راه آينده مى دانم و پيشاپيش از دوستانى كه عيب هايم را برايم به هديه مى آورند ، سپاسگزارى مى كنم . در اينجا فرصت را غنيمت شمرده و براى همه استادان ، دوستان و همكارانم به ويژه آقايان محمّد هادى خالقى ، محمّد باقر نجفى و على اكبر ابراهيمى كه مرا در تدوين ، ويرايش و نشر اين مجموعه يارى دادند ، آرزوى توفيق و عافيت در راه خدمت به نشر معارف اهل بيت عليهم السلام مى نمايم و تلاش هاى زيبايشان را ارج مى نهم .

عبد الهادى مسعودى

تابستان ۱۳۸۸