«رمضان» نام خدا

پرسش :

درست است که می گویند: «رمضان» نام خداست؟پاسخ :

عده ای با استناد به برخی احاديث، معتقدند كه «رمضان»، از نام هاى خداوند متعال است. از اين رو، تأکید شده كه آن را بدون افزودنِ واژۀ «ماه» به كار نبرند، حتی شایسته نيست که عباراتی چون: «اين، رمضان است»، «رمضان آمد»، «رمضان را روزه گرفتم» و... را به زبان آورد و هر کس چنين کند، بايد به عنوان كفّارۀ اين سخن، صدقه بدهد و روزه بگيرد.[۱]

امّا اين روايات به دلایل ذیل، هم سندشان مخدوش است و هم دلالتشان نارساست:

یک. هيچ يك از روايات مورد اشاره، از نظر سند، معتبر نيستند؛

دو. در رواياتى كه نام هاى خداوند را بر شمرده اند، از رمضان، نامى برده نشده است؛

سه. در بسيارى از روايات نقل شده از پيامبرˆ، كلمۀ «رمضان» بدون واژۀ «ماه» در اوّل آن، به كار رفته است.[۲]


[۱]. ر. ك: السنن الكبری، ج۴، ص ۳۳۹، ح ۷۹۰۴؛ الكافى، ج ۴، ص۷۰، ح ۲.

[۲]. ر.ک: الميزان فى تفسير القرآن، ج ۲، ص ۲۶؛ ماه خدا، ص ۱۴ - ۱۵.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت