نفرین پیامبر(ص) به آمرزش نیافتگان در ماه مبارک رمضان

پرسش :

این که پیامبر(ص) کسانی را که در ماه رمضان، مشمول آمرزش الهی نمی شوند، نفرین می کند، به چه معناست؟پاسخ :

به این احادیث نقل شده از پیامبر(ص) دقت کنید:

هر كس از ماه رمضان بيرون بیايد، ولى آمرزيده نشود، پس خدا او را نمی‌آمرزد![۱]

ناتوان و خوار باد كسى كه ماه رمضان بر او وارد شود و پيش از آن كه آمرزيده شود، بيرون برود![۲]

هر كس ماه رمضان را دريابد، ولى آمرزيده نشود، پس، از رحمت خدا دور باد![۳]

ظاهر اين احاديث، هشدار و بيم دادن است؛ امّا باطن آنها بشارت است، بويژه احاديثی كه محرومان از آمرزش الهى را نفرين مى كنند و آنان را بدبخت مى شمارند. از اين رو، عالم ربّانى ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى (م ۱۳۴۳ ق) مى گويد: «از رساترين نكاتى كه در بشارت به ماه رمضان روايت شده، نفرين پيامبر(ص) بر كسانى است كه در اين ماه آمرزيده نمى شوند. از آن جا كه پيامبر(ص) رحمتى براى جهانيانْ برانگيخته شده است، اين نفرين، بشارت بزرگى به رحمت گسترده و فراگيرىِ آمرزشِ الهى در اين ماه است، وگرنه ايشان با آن كه رحمتى براى جهانيان است، هرگز مسلمانى را نفرين نمى كند، هر چند فردى گنهكار باشد».[۴]

برای توضیح بیشتر باید گفت: نفرین پیامبر(ص) نشانۀ آن است که زمینۀ آمرزش بندگان در این ماه، بسیار فراهم است و آنان که نتوانند از این خوان نعمت، خود را بهره‌مند سازند، سزاوار نفرین‌اند.[۵]


[۱]. ر.ک: الإقبال، ج ۱، ص ۴۵۴.

[۲]. ر.ک: سنن الترمذي، ج ۵، ص ۵۵۰، ح ۳۵۴۵؛ بحار الأنوار، ج ۷۴، ص ۸۶، ح ۱۰۰.

[۳]. ر.ک: فضائل الأشهر الثلاثة، ص ۱۱۵، ح ۱۰۹.

[۴]. ر.ک: المراقبات، ص ۱۰۳.

[۵]. ر.ک: ماه خدا، ص ۸۲ – ۸۷.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت