شروع ماه رمضان

پرسش :

سفارش های پیامبر(ص) در بارۀ شروع ماه رمضان، کدام اند؟پاسخ :

با نيّت هاى راست و دل هاى پاك، از پروردگارتان بخواهيد تا براى روزه دارىِ آن و تلاوت كتاب خويش، توفيقتان دهد؛ چرا كه بدبخت، كسى است كه در اين ماه بزرگ، از آمرزش الهى محروم بماند.

با گرسنگى و تشنگى خود در اين ماه، گرسنگى و تشنگىِ روز قيامت را ياد كنيد.

به نيازمندان و بينوايانتان صدقه بدهيد.

به بزرگان خود احترام، و بر كوچك هايتان ترحّم، و به بستگانتان نيكى كنيد.

زبانتان را نگه داريد. چشم هايتان را از آنچه نگاه به آن حلال نيست، بپوشانيد. گوش هايتان را از آنچه شنيدنش حلال نيست، فرو بنديد.

به يتيمان مردم، محبّت كنيد تا بر يتيمان شما محبّت ورزند.

از گناهانتان به پيشگاه خداوند توبه كنيد؛ در هنگام نمازها، دستانتان را بر آستان او به دعا بلند كنيد، كه آن هنگام (وقت نماز)، برترينِ ساعت هاست و خداوند با نظر رحمت به بندگانش مى نگرد.

جان هایتان در گرو كارهاى شماست، پس با آمرزش خواهى خود، آنها را آزاد کنید.

پشت هاى شما از بار گناهانتان سنگين است، پس با طول دادن سجده هاى خود، آنها را سبك كنيد.

هر کس در اين ماه، روزه دارى را افطار دهد، پاداش او آمرزش گناهان گذشتۀ اوست.

هر كس اخلاقش را در اين ماه، نيكو کند، در آن روز كه گام ها بر صراط مى لغزند، براى او وسيلۀ عبور از صراط خواهد بود.

هر كس در اين ماه، شرّ خود را از ديگران باز دارد، خداوند در روز ديدار، غضب خويش را از او باز خواهد داشت.

هر كس در این ماه از خويشان خود ببُرد، خداوند در روز ديدار، رحمتش را از او قطع خواهد نمود.

هر كس در این ماه، نماز مستحبّى بخواند، براى او دورى از آتش نوشته مى شود و هر كس واجبى را ادا كند، پاداش كسى را دارد كه هفتاد واجب را در ماه هاى ديگر، ادا كرده است.

هر كس در این ماه، بر من زياد صلوات بفرستد، خداوند در روزى كه وزنۀ اعمال، سبك مى شود، وزنۀ اعمال او را مي افزايد.

هر كس در این ماه، آيه اى از قرآن تلاوت كند، پاداش كسى را دارد كه در ماه هاى ديگر، ختم قرآن كرده است.

در اين ماه از پروردگارتان بخواهيد که درهاى بهشت را ـ که بازند ـ بر شما نبندد؛ و درهاى دوزخ را ـ که بسته اند ـ بر شما نگشايد؛ و شيطان ها را ـ که در بندند ـ بر شما مسلّط نسازد[۱].[۲]


[۱]. ر.ک: فضائل الأشهر الثلاثة، ص ۷۷؛ الأمالي، صدوق، ص ۱۵۴.

[۲]. ر.ک: ماه خدا، ص ۱۶۰ - ۱۶۷.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت