کارهای پسندیده در ماه رمضان

پرسش :

چه کارهایی در ماه رمضان، پسندیده و مستحب است؟پاسخ :

یک. کارهای نیک: كسى كه در ماه رمضان، يكى از كارهاى نيك را انجام دهد، همچون كسى است كه هفتاد واجب از واجبات خدا را انجام داده است.[۱]

دو. افطارى دادن به روزه داران: کسی که روزه دارى را افطار دهد، برای او (میزبان) پاداشی مثل روزه دار است، در حالی که چیزی از پاداش روزه دار هم کم نمی شود.[۲]

سه. بسيار انفاق كردن: هر كس در ماه رمضان صدقه اى بدهد، خداوندْ هفتاد نوع بلا را از او بر مى گرداند.[۳]

چهار. زياد قرآن خواندن: هر كس در ماه رمضان آيه اى بخواند و يا تسبيحى بگويد، برترىِ آن بر غير ماه رمضان، همچون برترىِ پیامبر(ص) بر امّتش است.[۴]

پنج. زياد استغفار كردن: در ماه رمضان، زياد استغفار كنيد؛ كه به سبب آن، گناهانتان محو مى شود.[۵]

شش. زياد دعا خواندن و ذكر گفتن: يادكنندۀ خدا در ماه رمضان، آمرزيده است و درخواست کنندۀ از او در اين ماه، محروم نمى شود.[۶]

هفت. زياد نماز خواندن: پيامبر خدا در ماه رمضان بر نماز خواندنش مى افزود. رمضان، حقّ و حرمتی دارد. تا می توانیم در آن، زیاد نماز بخوانیم.[۷]

هشت. زيارت امام حسين(ع): هر كس با خشوع و به اميد پاداش، عذرخواه و آمرزش خواه، به زيارت امام حسین(ع) برود و در يكى از اين سه شب ماه رمضان: شب اوّل، شب نيمه و يا شب آخر، كنار قبر وى باشد، گناهانى كه مرتكب شده است، فرو مى ريزند، آن گونه كه برگ ها با تندباد فرو مى ريزند، و بى گناه مى شود، همانند روزى كه مادرش او را زاده است[۸].[۹]


[۱]. ر.ک: المقنعة، ص ۳۴۱ (از پیامبر خدا(ص)).

[۲]. ر.ک: سنن الترمذی، ج ۳، ص ۱۷۱، ح ۸۰۷ (از پیامبر خدا(ص)).

[۳]. ر.ک: ثواب الأعمال، ص ۱۷۱، ح ۱۹ (از امام صادق(ع)).

[۴]. ر.ک: بحار الأنوار، ج ۶، ص ۳۴۵، ح ۹ (از پیامبر خدا(ص)).

[۵]. ر.ک: الكافي، ج ۴، ص ۸۸، ح ۷ (از امام علی(ع)).

[۶]. ر.ک: المعجم الأوسط، ج ۷، ص ۲۲۶، ح ۷۳۴۱ (از پیامبر خدا(ص)).

[۷]. ر.ک: تهذيب الأحكام، ج ۳، ص ۶۱، ح ۲۰۷؛ الکافی، ج ۲، ص ۶۱۹ (از امام صادق(ع)).

[۸]. ر.ک: الإقبال، ج ۱، ص ۴۵ (از امام صادق(ع)).

[۹]. ر.ک: ماه خدا، ص ۳۱۴ - ۳۶۷.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت