مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : التّذکرة العظیمیة
پديدآورنده : محمد باقر کلباسی
تحقيق : علیرضا هزار
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1382
تعداد صفحه : 384
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

التّذکرة العظیمیة

هدف نویسنده، تألیف اثری روان و مختصر در باره زندگی حضرت عبدالعظیم(ع) بوده است.

هدف نویسنده، تألیف اثری روان و مختصر در باره زندگی حضرت عبدالعظیم(ع) بوده است. کتاب از مقدمه، دوازده تذکره و خاتمه تشکیل شده است که عناوین آن چنین است:

مقدمه: فضایل و خصایص سادات؛ تذکره اول: نسب و خاندان حضرت عبدالعظیم(ع)؛ تذکره دوم: برادر، همسر و فرزندان حضرت عبدالعظیم(ع)؛ تذکره سوم: فضایل حضرت عبدالعظیم(ع)؛ تذکره چهارم: حدیث عرض دین؛ تذکره پنجم: هجرت ایشان به ری و سخنی در هجرت و انواع آن؛ تذکره ششم: احادیث حضرت عبدالعظیم(ع)؛ تذکره هفتم: محل دفن ایشان؛ تذکره هشتم: شرح شهادت حضرت عبدالعظیم(ع)؛ تذکره نهم: ثواب زیارت ایشان؛ تذکره دهم: آداب زیارت، معنای آن و وظایف خادمان حرم ایشان؛ تذکره یازدهم: فضایل حضرت عبدالعظیم(ع) در سخن عالمان؛ تذکره دوازدهم: در ذکر بانیان و خادمان حرم حضرت عبدالعظیم(ع).

خاتمه: شرح حال امام زاده حمزه، بیانی در احوال امام زادگان دیگر، شرح حال شیخ صدوق، شرح حال حاجی کلباسی، نقد و ردّی بر فتاوی و خرافات وهابیان.

مقدمه کتاب

كتاب التذكرة العظيمية در شمار نگارش هاى پُر ثمر درباره حضرت عبدالعظيم عليه السلام است . گمان مى رود كه هدف نگارنده در اين كتاب ، بدست دادن اثرى درباره آن حضرت بوده براى عموم مردمان ، و نه نگاريدن كتابى تخصصى و يا يك تك نگارىِ ويژه .

نثر كتاب چندان روان و آسانْ خوان نيست و ناهموارى هاى بسيارى را واجد است . نگارنده در نقل ها و نيز ترجمه هايش از روايات چندان دقيق و حساس نبوده است . گاه رواياتى را با ذكر مصادرى نقل مى كند كه در آنها يافت نمى شود . به هر روى ، شايد با توجه به سخن پيشگفته كه عمومى بودن نوشتار را گمان برديم ، بتوان از پاره اى كاستى هاى كتاب كاست . بدين جهت در تحقيق حاضر ، كوشيديم تا اصلِ عربى بيشترِ منقولات پارسى شده را يافته و ثبت كنيم ، و نيز از مصادر گوناگون آدرس دهيم .

خداوند لطيفِ لطفْ افشان را مى ستايم كه چراغ توفيق فرا راهم افراشت و ويراستن و آراستن اين اثر را روزيم كرد و توانستم عرض ارادتى به آستانِ آسمان ساى حضرت عبدالعظيم عليه السلام بنمايم .

على رضا هَزار

قم ـ ۱۰/۱۲/۸۱ .