مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : جنات النعیم فی احوال سیدنا الشریف عبدالعظیم(ع)
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1382
تعداد صفحه : 376
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

جنات النعیم فی احوال سیدنا الشریف عبدالعظیم(ع)

شرح حال حضرت عبدالعظیم(ع)

این اثر یکی از مصادر شرح حال حضرت عبدالعظیم(ع) به شمار می رود و از مقدمه و هشت فردوس و خاتمه تشکیل شده است. مقدمه، در بیان آن است که چرا امامت در نسل امام حسن قرار داده نشد؟ فردوس اوّل، در باره اسم و رسم حضرت عبدالعظیم است و نیز آنچه صاحبان کتاب های رجالی درباره او گفته اند؛ فردوس دوم، در بیان و شرح سند مطالب و روایاتی است که در باره آن حضرت در فردوس اوّل یاد شده است؛ فردوس سوم، به معرفی پدران آن حضرت (عبداللّٰه، علی، حسن و زید) اختصاص دارد؛ فردوس چهارم، در بیان فضایل عامّه آن حضرت است که شامل سایر امام زاده ها هم می شود؛ فردوس پنجم، فضایل عامه آن حضرت را بیان می کند، که شامل سایر علمای عامل هم می شود؛ فردوس ششم، در معرفی راویان از او است؛ فردوس هفتم، در معرفی مشایخ او و کسانی است که از آنها روایت کرده است؛ فردوس هشتم، روایات منقول از آن حضرت را در بر دارد. در این بخش شصت روایت و در ذیل هر روایت، روایات مشابه آن و مطالب دیگر را آورده است.

خاتمه، در بیان احوال اولاد امام حسن(ع) از غیر زید است.