تعليقات على بن محمد عاملی بر احاديث ابواب عدل

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : عبد الحسین طالعی

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

تعلیقات علی بن محمد عاملی (سده یازدهم) بر یازده حدیث از توحید صدوق، کافی و کتابهای دیگر در این گفتار ارائه شده است. این تعلیقات، که از کتاب "الدر المنثور فی المأثور و غیر المأثور" عاملی برگزیده شده، در موضوع‌هایی است مانند: بداء، استطاعت، قدریه، نفی جبر و تفویض، امر بین الامرین، حدیث تردّد، مشیت الهی، رساله امام هادی علیه السلام در نفی جبر و تفویض. شرح حال مختصری از عاملی در آغاز مقاله آمده است.

کلیدواژه‌های مقاله :عاملی، علی بن محمد؛ الدر المنثور فی المأثور و غیر المأثور (کتاب)؛ بداء؛ حدیث تردد؛ تفویض؛ امر بین الامرین؛ قدریه؛ مشیت؛ امام هادی7- رساله در نفی جبر و تفویض.