آفرينش زمين

آفرينش زمين

آفرينش زمين و آماده سازى آن براى زندگى در کلام امام علی سلام الله علیه