جامعه شناسى

جامعه شناسى

جامعه شناسى در کلام امام علی سلام الله علیه
1 جامعه پيش از بعثت، 2 انواع مردم، 3 صفات منافقان، 4 سرچشمه اختلاف مردم، 5 گوناگون