روان شناسى (بخش اول - نفس و حالات روحی) - صفحه 4

2 / 2

حالت هاى روح آدمى

۵۳۴۸.امام على عليه السلام :براى جسم ، شش حالت وجود دارد : سلامت ، بيمارى ، مرگ ، زندگى ، خواب و بيدارى . همچنين روان (روح) ، شش حالت دارد : زندگى اش دانش آن است ، مرگش نادانى آن است ؛ بيمارى اش ترديد آن است ؛ سلامتش يقين آن است ؛ خوابش غافل بودن آن است ؛ و بيدارى اش نگه دارى آن است .

صفحه از 10